Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu do 18.423.000 kilograma semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2019. i 2020. godine, kao i do 17.000 tona merkantilnog kukuruza roda 2018. za tovnu junad, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Naturalna razmena pšenice biće obavljena na osnovu Zaključka Vlade Srbije sa fizičkim licima, nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama i ostalim pravnim licima.

Za jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za 1,8 kilograma merkantilne pšenice roda 2019. godine, odnosno za jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za 1,8 kilograma merkantilne pšenice roda 2020. godine.

PROČITAJTE JOŠ - Menjaju šnicle za kukuruz

Maksimalna količina koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu - nosiocu aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je do 20.000 kilograma semenske pšenice.

Ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu, određivaće se na osnovu raspoloživih i navedenih količina u podnetim zahtevima.

PROČITAJTE JOŠ - Ratari strahovali za rod, ali zrno, srećom, nije podbacilo

Vlada Srbije donela je i zaključak na osnovu koga je saglasna da Republička direkcija za robne rezerve sa primarnim proizvođačima izvrši naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza roda 2018. godine za tovnu junad.

Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kilograma merkantilnog kukuruza za jedan kilogram tovne junadi, navedeno je u saopštenju.