Potrebno je da postanemo bolji ljudi i da na taj način inspirišemo mlade da ostanu u svojoj zemlji i da rađaju decu. Svako od nas bi mogao da posadi drvo, očisti travanjak oko svoje zgrade ili kuće, pokupi otpad koji su komšije "slučajno" ostavile. Važno je da čuvamo zemlju za buduće generacije, i već sada bi trebalo da preduzmemo mere da manje zagađujemo a više ekološki razmišljamo.

Pročitajte još: Hoće li nas popis 2021. iznenaditi?

Na Balkanu ima 16 termoelektrana koje su veći zagađivači od 300 takvih postrojenja u Evropskoj uniji. Zbog toga nam je izuzetno nezdravo okruženje, što utiče na porast stope smrtnosti i umanjuje šansu za porast nataliteta. Vrlo je važno da izmestimo benzinske pumpe iz samih naselja, jer sigurno da nije zdravo podizati dete uz isparenja s pumpe. U tom smislu bi u ovoj zemlji morali više da se poštuju zakoni, jer samo u zdravoj i uređenoj zemlji, gde se poštuju zakoni i civilizacijske tekovine, stasavaju zdravi i odgovorni ljudi.