Milojević:Plan za rešavanje 1,7 miliona starih predmeta

Tanjug

01. 02. 2014. u 12:23

Милојевић:План за решавање 1,7 милиона старих предмета
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević poručio je građanima Srbije da se, ukoliko se njihova suđenja ne zakazuju, mogu požaliti predsednicma sudova ili njemu lično.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević poručio je građanima Srbije da se, ukoliko se njihova suđenja ne zakazuju, mogu požaliti predsednicma sudova ili njemu lično.

On je posebno istakao da je taj sud pripremio Nacionalni plan za rešavanje starih predmeta - koji traju duže od dve godine, a kojih je u Srbiji oko 1,7 miliona, od kojih se milion i po zakočilo u izvršenju.

Planom su predviđena opšta načela i mere za rešavanje tog problema, a među kojima je posebno važna kontrola dinamike zakazivanja suđenja.

"Cilj tog plana je energično savladavanje priliva predmeta. Ako mi, sudovi, savladamo priliv predmeta, odnosno više od priliva, svakako će se rešiti i dugotrajni predmeti", rekao je Tanjugu Milojević.

Na osnovu opštih načela, iz nacionalnog plana koji je doneo VKS u saradnji sa američkom agencijom za pomoć u pravnoj reformi - USAID, svi sudovi treba da izrade svoje programe za rešavanje tih predmeta, ukazao je Milojević.

Do suda je, kako je naveo, da uradi sve što mu procesni zakoni omogućavaju i da zakazuje suđenja u što kraćim rokovima.

Osnovna ideja je da svaki sudija redovno sastavlja izveštaje o dinamici zakazivanja i održavanja suđenja, o čemu će računa voditi predsednik suda, dok će sprovođenje opštih načela nadgledati posebna komisija.

"Građani treba da znaju da se intenzivno radi na tome. Ukoliko se njihovi predmeti ne zakazuju blagovremeno i u određenim rokovima po programima, oni mogu da se obrate predsedniku suda, a ukoliko ni to ne urodi plodom - VKS i predsedniku VKS", poručio je Milojević.

On je istakao da ovaj program nije nikakav pritisak na sudije.

"Sudije ne moraju da brinu za svoje ponašanje ako postupaju po programu i ukoliko ne uspeju da presude po programu, a sve su učinili sa svoje strane. Za njih neće sigurno biti nikakvih posledica", naglasio je on.

Milojević, koji je sudija više od 30 godina, naveo je da su predsednici skoro svih sudova u Srbiji dostavili VKS svoje izveštaje o starim predmetima i da će ih do 15. februara sudije VKS pregledati i videti koji se problemi javljaju kod dugotrajnih sporova - da li su objektivne prirode ili su sporna neka pravna pitanja.

On je ukazao da su problemi drugotrajnij suđenja, mahom, van suda, objektivne prirode. "Ako je stranka u inostranstvu, zna se da dostavljanje traje šest meseci, a pitanje je da li će pismeno dobiti i tad", naveo je kao primer sudija.

Milojević je poručio sudijama da za pravna pitanja i stavove mogu da se obrate svojim odeljenjima ili višim sudovima.

Predsednik VKS je ukazao da Plan nije donet bez prethodnog razmatranja, već je u poslednje tri godine, u saradnji sa USAID-om, primenjen u 10 pilot sudova u kojima je u tom periodu rešeno više od 50 odsto predmeta koji traju duži niz godina.

"To je bila polazna osnova za izradu nacionalnog plana, a primenjeni programi su bili zasnovani na dobroj praksi EU i SAD", naveo je Milojević.

Prema izveštajima do 30. juna 2013, u Srbiji je bilo 1.744.000 starih predmeta, odnosno predmeta koji traju preko dve godine.

Od toga je u osnovnim sudovima 1. 650.000, a čak 1,5 miliona predmeta tiče se izvršenja.

Najčešće su u pitanju izvršenja zbog ne plaćanja komunalnih računa, koja se sprovode na osnovu verodostojne isprave.

Kada je upitanju javnost rada pravosudnih organa, Milojević je istakao da se zalaže da sve sednice Visokog saveta sudstva budu otvorene za javnost, jer, kako je rekao, nikakva pitanja koja rešava to telo nisu pod tajnom bilo koje vrste bilo državne ili službene.

"Na sednicama se raspravlja o tekućim pitanjima vezanim za sudstvo za koje je javnost zainteresovana i pre svega građani. Videće i sami kad budu javne videćete da se tu ne dešava ništa specijalno, da li je to predlaganje sudija za izbor, predsednike sudova ...", naveo je sudija.

Prema njegovim rečima, takva je praksa u zemljama EU i SAD.

Milojević je poručio da će VSS završiti izbor za sve predsednike sudova, ali neće davati predloge za kandidate, dok se ne formira nova skupština. Najavio je i raspisivanje novih konkursa za još stotinak sudija.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (2)

Mis_Pigi

01.02.2014. 13:34

комшија тужио инвеститора/извођача радова уједно и продавца станова да је зграда виша за 15 cm, и самим тим одступио од плана и зграда не може да се прими, и већ 3 године траје спор, а станари не могу да се укњиже у земљишне књиге, а на дивљака се уселили

Ilija

02.02.2014. 00:58

Slučajno sam, u jednom period života, bio sudija u Beogradu i znam da, pored sijaset drugih, jedan od razloga za dužinu postupka je i taj što se stranki,koja je u inostranstvu, poziv, po sadašnjim procesnim zakonima, dostavlja diplomatsko konzularnim putem.Tu odredbu jednostavno treba promeniti i dostavu regulisati putem "R" pošte. Pa u Evropi tako rade sudovi i kada šalju pozive u druge zemlje.Kolega Milojeviću, pošaljite nekog do susedne Madjarske, pa neka se obavesti o njihovoj regulativi.