SRBIJA SPROVODI VELIKO ISTRAŽIVANJE: U svetu više od 4 miliona apatrida, naša zemlja ostvarila značajan napredak

V. C. S.

13. 11. 2020. u 17:51

KOVID 19 pogoršava patnje miliona apatrida širom sveta, upozorio je Filipo Grandi, Visoki komesar UN-a za izbeglice.

СРБИЈА СПРОВОДИ ВЕЛИКО ИСТРАЖИВАЊЕ: У свету више од 4 милиона апатрида, наша земља остварила значајан напредак

Foto: Tanjug

Obeležavajući šestu godišnjicu kampanje #IBelong koju je pokrenuo UNHCR sa namerom da eliminiše apatridiju do 2024, Grandi je pozvao svetske lidere da se uključe i zaštite osobe bez državljanstva. Do sada je 76 zemalja u svetu prijavilo oko 4,2 miliona apatrida, ali se veruje da je stvaran broj daleko veći.

REZULTATI KAMPANJE

OD početka kampanje #IBelong oko 350.000 apatrida steklo je državljanstvo u različitim krajevima sveta, 25 država pristupilo je konvencijama UN-a o osobama bez državljanstva, 16 zemalja unapredilo je postupak utvrđivanja statusa apatrida, a neke su ponudile i olakšice za sticanje državljanstva, 8 država omogućilo je upis u državljanstvo deci rođenoj na njihovoj teritoriji, a dve zemlje omogućile su majkama da prenesu državljanstvo na svoju decu jednako kao i očevi.

Srbija je, kažu u UNHCR-u, ostvarila značajan napredak na polju prevencije i iskorenivanja apatridije kroz zakonske izmene i ujednačavanje prakse na lokalnom nivou. To je doprinelo smanjenju broja osoba kojima nedostaje neki od osnovnih ličnih dokumenata, ili koji nisu upisani u matične knjige rođenih. UNHCR trenutno finansira treće istraživanje iz kog će se videti precizan broj potencijalnih apatrida, kao i kako se propisi sprovode u praksi i koji su razlozi pojave novih slučajeva.

- Pandemija kovida 19 pokazala je, više nego ikada, potrebu za inkluzijom. Ona ne pravi diskriminaciju između državljana i nedržavljana. Nema zemlje, društva ili zajednice u svetu u čijem je interesu da ljudi budu bez državljanstva i da žive na marginama društva. Bez državljastva, mnogi apatridi nisu uključeni u osnovne zdravstvene usluge ili mreže socijalne sigurnosti. Ostavljeni su, krajnje ranjivi, da se suoče sa ovom pandemijom - rekao je Grandi.

Mnogi su i politički i ekonomski marginalizovani, žrtve diskriminacije i podložni ekploataciji i zlostavljanju. U mnogim zemljama apatridi, uključujući i izbeglice bez državljanstva, žive u neuslovnim i neadekvatnim sanitarnim uslovima koji mogu povećati rizik od infekcije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)