BEBA Vanja Malović boluje od neuromišićne bolest SMA1 (Spinalna mišićna atrofija tip1). Reč je o izuzetno teškoj i progresivnoj bolesti koja često ima smrtni ishod.

Komentari (0)