DRŽAVE-članice Evroazijskog ekonomskog saveza i Kina rade na projektu nezavisnog međunarodnog valutno-finansijskog sistema.