NOVOSTI SAZNAJU! Srbija dobija još tri ministarstva

S. S. R.

23. 10. 2020. u 10:43

НОВОСТИ САЗНАЈУ! Србија добија још три министарства

V.Danilov

GRUPA od 167 poslanika vlasti poslala je u skupštinsku proceduru Zakon o ministarstvima, koji predviđa da u novoj Vladi bude 21 ministarstvo.

Taj predlog uključuje osnivanje još tri resora, a to su Ministarstvo za brigu o selu, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Skupština će o ovom predlogu raspravljati sutra, a može da se dogodi da bude osnovan još neki resor bez portfelja, o čemu će se naknadno odlučivati.

Foto: Novosti

Ministarstvo za brigu o selu obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na: strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva; predlaganje mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu; negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu, radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem porodično pravne zaštite; brak; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; unapređenje i razvoj demografske politike, politike nataliteta, kvaliteta života i produžetka života, reproduktivnog zdravlja i unutrašnjih migracija; izradu nacionalnih dokumenata i pripremu i sprovođenje kampanja vezanih za demografsku politiku, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove

državne uprave koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih
propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i
manjinskim pravima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove

državne uprave koji se odnose na: opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih
manjina; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih
saveta nacionalnih manjina; položaj pripadnika nacionalnih manjina koji žive na
teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; ostvarivanje veza
nacionalnih manjina sa matičnim državama; položaj i ostvarivanje nadležnosti
nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove

državne uprave koji se odnose na: ravnopravnost polova; antidiskriminacionu politiku;
pitanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću, s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u
Republici Srbiji, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove

državne uprave koji se odnose i na: pripremu propisa kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, izuzev političkog i sindikalnog organizovanja, iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; pripremu i sprovođenje strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s ciljem daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora; mere i aktivnosti s ciljem podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva; prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva; saradnju sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu, kao i druge poslove određene zakonom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)