SASVIM slučajno, prilikom izgradnje vodovodne mreže u dvorištu Marinka Đukanovića iz Dvorova kod Bijeljine, otkriveni su vredni arheološki eksponati s kraja bronzanog doba. Tako je nađena dragocena "kopča" koja je nedostajala arheolozima i naučnicima da kompletiraju sliku o tome kako se, kroz vekove, živelo na ovim prostorima.

Pronađeni predmeti potiču iz ženskog groba, iz sedmog veka stare ere, što znači da su stari čak 2.700 godina.

- Reč je o garnituri pojasnih okova i spiralnih ukrasa, niski od perli od ćilibara i staklene paste. Ovi arheološki eksponati vezuju se za proizvode trakijsko-kimerijskog kulturnog kraja, iz perioda Glasinačke kulture, kruga čiji je centar bio na prostoru današnje Rumunije i Karpata, pa čak možda i za drevni narod Skite - pojašnjava mr Mirko Babić, arheolog i direktor Muzeja u Bijeljini.

- Slični eksponati dosad su pronađeni samo na lokalitetu Donja Gradina kod Gradiške, pre pedesetak godina, pa je ovaj pronalazak u Dvorovima utoliko vredniji jer pokazuje da je na ovoj lokaciji bilo života i u bronzanom dobu - kaže Babić.

NEKROPOLA OVAJ lokalitet samo je deo velike nekropole koja se proteže do pravoslavnog groblja u Dvorovima, gde je lociran jedan veliki tumul, čije skoro istraživanje će dati odgovore na mnoga pitanja o životu naših predaka na ovim prostorima.

Zato ne čudi što je interesovanje za ovo otkriće ogromno. Između ostalih, javio se i Frederik Levarda, iz Šibenika, koji se ponudio da uradi restauraciju ovih vrednih eksponata, bez naknade.

Snežana Antić, arheolog, koja je sa ekipom radila na ovom lokalitetu, kaže da će ovo otkriće otvoriti mnoga pitanja za arheologe i naučnike.

- Prvi utisak prilikom iskopavanja je da su u tom periodu svoje mrtve sahranjivali dosta plitko i da je u grobu sahranjena žena sa bogatom opremom. Nije pronađena tkanina, ali jeste aplika za odeću, ogrlica, okov za pojas koji je urađen tehnikom prolamanja i urezivanja, i sve to na kožnom pojasu. Staklene perle plave boje sa belim okcima bojene su pigmentima iz prirode i sačuvali su originalnu boju - otkriva Snežana Antić.


SKROMAN DOPRINOS

- IAKO i sam skupljam starine, neobične metalne predmete odneo sam odmah u muzej, jer je njihova vrednost tamo veća. Drago mi je da sam na ovaj način dao skromni doprinos daljim arheološkim istraživanjima - kaže Marinko Đukanović, u čijem dvorištu su pronađene dragocenosti.