ДОЗВОЉЕНИ минус и даље је убедљиво најскупља позајмица коју грађани у Србији могу да зајме од банке. Каматне стопе на годишњем нивоу крећу се до чак 34 одсто, и то под условом да се ни динар не склизне преко одобреног лимита. Међутим, појединим банкама није довољно што наплаћују камату на дозвољено прекорачење, већ грађанима зарачунавају и додатне накнаде, у зависности од висине позајмице.

На интернет-страници Народне банке Србије од сада је доступан претраживач на којем може да се види колико тачно банке зарачунавају на име накнада за 14 најчешћих услуга, међу којима је и дозвољен минус. Већ је уобичајена пракса да корисник захтев за одобравање ове позајмице банци може да поднесе тек када му на рачун "легне" бар једна плата или пензија, а често и целе три уплате. Уз захтев, банка повлачи извештај Кредитног бироа, који кошта 246 динара, а клијент мора да купи још и меницу. Њу попуњава и предаје банци на име гаранције да ће отплатити дуг. И ово је, најчешће, сав додатни трошак, мимо високе камате, коју корисник мора да плати банци да би добио право да користи дозвољени минус. Али, увек има изузетака.

Судећи према подацима са претраживача НБС, од 27 банака у Србији, чак десет наплаћује додатне накнаде, најчешће на име "успостављања услуге" дозвољеног минуса, а ређе и на "коришћење услуге". Неке у оквиру тих накнада зарачунавају поменуту меницу и извештај Кредитног бироа.

Прочитајте још - Све провизије на сајту НБС

Тако АИК банка за "старт пакет текући рачун А" и "динарски платни рачун" наплаћује један одсто од износа одобреног дозвољеног прекорачења рачуна. АПИ банка (некадашња Московска) зарачунава такође један одсто, а минимум 200 динара за све категорије текућих рачуна које имају право на ову позајмицу, укључујући и рачуне за пензионере.

ЕФЕКТИВНА СТОПА ЗА разлику од номиналне каматне стопе, ефективна стопа приказује укупну цену неке банкарске услуге. Тако је "ефективно" најскупљи минус у Збербанци, за коришћење дозвољеног минуса у оквиру "елит" пакета текућег рачуна 60,49 одсто.

Поштанска штедионица наплаћује трошак успостављања, односно коришћења услуге дозвољеног минуса 600 динара за запослене, а 300 динара за пензионере. У овом случају се не наводи да се уз то наплаћује и трошак менице и Кредитног бироа.

Креди агрикол банка код две врсте пакета текућих рачуна (privilege и confort) за одобрење дозвољеног минуса клијентима уз извештај Кредитног бироа и трошак менице наплаћује и премију осигурања од последица несрећног случаја, једнократно 0,0625 одсто од износа одобреног лимита и трајања дозвољеног прекорачења у месецима.

Ерсте банка корисницима минуса наплаћује једнократну накнаду за одобравање ове позајмице у висини од један одсто, као и накнаду за администрирање у истом проценту, која се наплаћује годишње.

Прочитајте још - НБС: 152.000 плаћања за две секунде

Еуробанка је ову провизију приказала на следећи начин: ако се минус одобрава на рок до 12 месеци, накнада је 400 динара, а ако је на 24 месеца, накнада је 500 динара. Јубмес банка наплаћује једнократно 500 динара, уз меницу и извештај Кредитног бироа.

Збербанка за одобравање минуса наплаћује две менице, извештај Бироа, један одсто од износа (а минимум 200 динара, односно максимум 1.000 динара), док Сосијете уз једну меницу, извештај Бироа, наплаћује још један одсто од износа, а минимум 300 динара.ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ЈОШ СКУПЉЕ

СВЕ банке имају по неколико врста "пакета" текућих рачуна. Најјефтинији је основни, а најскупљи су они који подразумевају по неколико картица, осигурање за случај незгоде, осигурање од губитка посла... Поједине банке посебно издвајају рачуне за пољопривреднике. У једној од њих, ОТП банци, трошак одобравања дозвољеног минуса пољопривредницима је чак два одсто од износа, односно минимум 2.000 динара! Истовремено, ова банка клијентима на име одобравања минуса зарачунава 300 динара трошка за успостављање услуге.