TAČNO 220 dinara može da se uštedi prilikom plaćanja jednog jedinog računa, samo ako se prethodno izabere "najjeftiniji" bankarski šalter. Gde je najpovoljnije otvoriti tekući račun, koja banka zaračunava najveću kamatu na "dozvoljeni minus", a gde nikako ne treba plaćati račune za komunalije i struju jer su provizije ogromne, samo su neke od informacija koje su od sada javno dostupne u uporednom pregledu svih 27 banaka.

Na internet-stranici Narodne banke Srbije dostupno je tačno 14 tarifa koje građanima u Srbiji zaračunavaju banke, ali i druge finansijske institucije. Reč je o uslugama koje svi najčešće koristimo, bilo da smo vlasnici tekućih računa ili na šaltere svraćamo samo da bismo namirili mesečne troškove. Ovo je sve rezultat početka primene odredaba novog Zakona o platnim uslugama, što podrazumeva, kako ističu u centralnoj banci, bolju informisanost i veću zaštitu korisnika platnih usluga.

- Značajnu novinu predstavlja i to što će pružalac platnih usluga biti dužan da najmanje jednom godišnje dostavi korisniku izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa njegovim platnim računom, na obrascu koji je utvrdila Narodna banka Srbije - ističu u NBS. - Na ovaj način korisnik platnih usluga će imati uvid u godišnji, zbirni iznos naplaćenih naknada po pojedinačnim uslugama i zbirno za sve usluge, što će mu omogućiti da stekne sliku o tome koliko novca godišnje zbirno izdvaja za plaćanje pojedinačnih različitih naknada.


PROČITAJTE I: NBS: 152.000 plaćanja za dve sekunde


Ovaj izvod banke su dužne da klijentima dostave najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Od sada će biti lakše i prebaciti tekući račun iz jedne u drugu banku. Građani više neće morati da zatvaraju račun u jednoj pa potom prolaze proceduru otvaranja računa u drugoj banci, već će to sve moći da se obavi iz nove banke u koju korisnik prelazi.

- Korisniku platnih usluga - potrošaču, garantuje se pravo na platni račun sa osnovnim uslugama - napominju u NBS.


ZA FIRME I PREDUZETNIKE

I preduzeća sada imaju preglednu listu sa navedenim naknadama koje im banke zaračunavaju, i to 18 platnih usluga. Ova uporedna lista takođe je dostupna na internet-stranici NBS. Kada je reč o izvodu o naplaćenim naknadama, banke će ih i njima dostavljati jednom godišnje, ali na zahtev samih firmi.