PROFESORI koje Senat Univerziteta u Beogradu javno osudi zbog plagijata, ostaće bez zvanja univerzitetskog predavača, ali i bez posla. Izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neakademskog ponašanja i izradi pisanih radova, koje je juče usvojio Senat Univerziteta u Beogradu, javna osuda automatski povlači gubitak zvanja, a na predlog dekana Pravnog fakulteta u Beogradu prof. dr Zorana Mirkovića i prestanak radnog odnosa.

Odredbama je predviđeno da sankcionisana osoba ima pravo žalbe u roku od osam dana, a pre odlučivanja o žalbi Senat može od fakulteta zatražiti dodatno pojašnjenje u roku od 45 dana.

- Posle ovih izmena se više neće dešavati ono što se dogodilo u utorak na Pravnom fakultetu - rekao je Mirković. - Inspektorka rada je, suprotno odlukama donetim u okviru akademske zajednice, svojim rešenjem obustavila izvršenje odluke o otkazu ugovora o radu prof. dr Aleksandru Jakšiću, koji je plagirao udžbenik. Ona je naložila fakultetu da ga vrati na posao, čime mu je omogućeno da predaje i ispituje studente.


Pročitajte i:OTKAZ profesoru Pravnog fakulteta: Aleksandar Jakšić plagirao "svoj" udžbenik


Profesor Mirković je istakao da je inspektorka rada trebalo da ispituje samo formalnu stranu otkaza, a ne da se upušta u meritorno rešavanje o tome da li je i kada profesor Jakšić svojim plagijatom naneo štetu Pravnom fakultetu.

Na sednici Senata UB bilo je reči i o upisnim kvotama za narednu školsku godinu. Predviđeno je da u prvu godinu osnovnih studija bude upisano 15.014 brucoša, od kojih 9.597 na budžet i 5.417 samofinansirajućih.

- Dve trećine mesta na svim nivoima studija su budžetska - rekao je prof. dr Petar Bulat, prorektor za nastavu UB. - Predloženo je da na master studije bude upisano oko 9.000 akademaca, od kojih 4.102 na budžet, a na doktorske njih oko 1.900, od kojih će se o trošku države školovati 692.


VEĆE ŠKOLARINE NA TRI FAKULTETA

POVEĆANjE školarina predložili su Matematički fakultet, na smeru informatike (sa 141.000 na 160.000) i Fakultet za fizičku hemiju (sa 69.900 na 75.000). Posle deset godina, Fakultet bezbednosti je korigovao školarinu sa 106.500 na 118.200 dinara.