ŽENE u uniformi Vojske Srbije odavno više nisu senzacija, a oficirske činove nosi više od 200 pripadnica lepšeg pola. Najviši rang među njima uživaju tri dame koje već godinama imaju čin pukovnika. One su i najbliže generalskim epoletama, koje u našoj vojsci žena nije prišila na uniformu gotovo pola veka.

Mogućnost da Vojska Srbije dobije prvu damu generala teoretski je ispunjena još 2009. godine, kada je posle mnogo vremena Katarina Štrbac postala prvi pukovnik iz kruga lepšeg pola. Šanse da generalski kor bude pojačan damom povećane su 2015, kada su treću zvezdicu na epoletama prišile i njene koleginice Mirjana Milenković i Snežana Vasić. Ovaj trio od tada brani boje ženske „ekipe“ među najvišim oficirima naše armije.

Baš njih tri na umu je imao i predsednik Republike Aleksandar Vučić kada je krajem prošle godine u Generalštabu rekao da će mu biti zadovoljstvo da potpiše ukaz o unapređenju žene u generalski čin.

- To ipak ne zavisi od mene, nego od Vojske Srbije, koja procenjuje i obaveštava me od tome. Kada Generalštab to predloži, sa radošću ću to prihvatiti - rekao je tada šef države.

KADA će oružane snage naše zemlje, poput ostalih armija, dobiti ženu najvišim rangom, teško je pretpostaviti. Ovu okolnost ne diktira samo čin, već i više drugih uslova u vezi s formacijskim mestom i poslom koji ona obavlja.

SANITETSKI GENERALI U JNA GENERALSKE činove u bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji nosile su svega dve žene - dr Roza Papo (1914-1984) i dr Slava Blažević (1919-1999). Vojnu službu završile su u činu sanitetskog general-majora JNA. Obe su bile prvoborci, a njihove životne puteve odredile su dužnosti u vojnim bolnicama tokom NOB. Posle oslobođenja nastavile su medicinsko usavršavanje i karijere su posvetile medicinskoj nauci i radu u vojnozdravstvenim ustanovama.

U Ministarstvu odbrane objašnjavaju, za "Novosti", da žena generala do sada nije bilo zbog toga što se nisu stekli uslovi za tu vrstu avanzovanja. Kada će biti pokrenut postupak za prišivanje hrastovih grana na revere njihovih uniformi, zavisi od potreba sistema, odnosno upražnjenih generalskih mesta i potrebnih kompetencija za te pozicije.

- Da bi oficir postao general, mora da ispuni određene zakonom propisane uslove - navode u Ministarstvu. - Pored pukovničkog čina kandidat mora da bude postavljen na formacijsko mesto za koje je predviđen čin generala. Treba imati u vidu i da je ovih mesta neupredivo manje nego pukovnika koji ispunjavaju uslove da postanu generali. Naravno da osoba mora da poseduje i sve potrebne kompetencije koje se traže za konkretno mesto.

U vojnom vrhu ukazuju na to da se karijera žene u profesionalnoj vojnoj službi bitno ne razlikuje od karijere profesionalnog vojnog lica muškog pola, s obzirom na to da se u karijernom vođenju primenjuju jedinstveni propisi, što znači i uslovi za napredovanje u službi.

- U SISTEMU odbrane postoji sistem praćenja usavršavanja i napredovanja kadra definisan vojnom uredbom o stanjima u službi i unapređenjima. On je usklađen sa formacijskim potrebama i jedinstven je za sve oficire i podoficire, bez obzira na pol. Muškarci i žene tretirani su na isti način tokom radnog veka u uniformi. I ne samo to, već godinama se beleži trend postepenog povećanja zastupljenosti žena na rukovodećim, a naročito komandnim dužnostima u Vojsci Srbije - ističu u Ministarstvu odbrane.

Foto N. Fifić


Da vojnički zanat nije samo za jači pol, dokazale su sve devojke i žene koje su se kroz istoriju hrabro borile u ratovima, jurišale, komandovale i osvajale ratne pobede. Od Jovanke Orleanke do Milunke Savić ili Marije Bursać, dame su gazile stazom vojničke hrabrosti, ali i dokazivanja i emancipacije. Sve one zaslužne su za to što lepši pol danas ima svoje mesto i u stroju najhrabrijih.

Prema podacima Ministarstva odbrane, ženski pol čini petinu ukupnog sastava sistema državne odbrane i bezbednosti, dok je svaki deseti pripadnik Vojske Srbije - žena. Broj oficira lepšeg pola sve je veći, a od pre dve godine ih je bilo više od 200. Interesovanje devojaka je veliko za dobrovoljno služenje vojnog roka, kao i za školovanje na Vojnoj akademiji, koju od 2007. upisuju potpuno ravnopravno s kolegama. Prošle godine napravljen je i svojevrstan rekord - za upis u Vojnu gimnaziju prvi put je bilo više prijavljenih devojčica nego dečaka.

U srpskoj vojsci žene obavljaju poslove identično kao i njihove kolege. Nalaze se na oficirskim i podificirskim dužnostima, ali služe i kao vojnici - strelci, nišandžije, vozači borbenih vozila... Ova praksa u Srbiji još je relativno nova, jer su u stranim oružanim snagama, posebno u zapadnoj Evropi i SAD, dame odavno zauzele svoja mesta. Kroz američke oružane snage proteklih decenija prošle su desetine žena generala, a slično je i u Velikoj Britaniji, Skandinaviji, Francuskoj... Situacija se menja i u našem okruženju - Hrvatska je prvu ženu generala dobila 2014. godine, a Albanija 2016.

Katarina Štrbac - Direktor Direkcije za evropske integracije i upravljanje projektima Sektora za politiku odbrane MO

NAUČNI PROJEKTI

PRVA žena oficir doktor nauka u Vojsci Srbije i prva žena pukovnik. Školovana je u Srbiji i inostranstvu. Govori engleski i ruski jezik. Autor je više članaka iz oblasti bezbednosti, vanrednih situacija i evropskih integracija. Odlukom ministra prosvete, imenovana je u zvanje -naučni saradnik. Rukovodila je i koordinirala na više naučnih projekata u zemlji i inostranstvu.


Mirjana Milenković -Načelnik Odseka za međunarodnu vojnu saradnju u Kabinetu načelnika Generalštaba

SARADNjA SA SVETOM

PRVA i jedina žena u istoriji srpske vojske koja je završila generalštabno usavršavanje Škole nacionalne odbrane. Završila je i master studije na Fakultetu političkih nauka. Tokom karijere uglavnom obavljala dužnosti iz oblasti međunarodne vojne saradnje i politike odbrane. Odgovorna je za pripremu i realizaciju poseta na najvišem vojnom nivou, u zemlji i inostranstvu, kao i za koordinaciju aktivnosti međunarodne vojne saradnje Vojske Srbije.


Snežana Vasić- Načelnik Odeljenja za planiranje priprema za odbranu Uprave za obaveze odbrane

MEDALjA ZA ZASLUGE

DIPLOMIRALA na Fakultetu za opštenarodnu odbranu, a od 1989. godine u profesionalnoj vojnoj službi. Stekla zvanje doktora nauka. U toku vojne službe obavljala je različite rukovodeće dužnosti u Generalštabu i Ministarstvu odbrane. Za doprinos u oblasti odbrane i bezbednosti 2016. godine je odlikovana od predsednika Republike Srbije Srebrnom medaljom za zasluge.