POLIKLINIKA u Kliničkom centru Srbije od danas radi u dve smene, od 8 do 19 sati. Očekuje se da će uvođenjem rada specijalista i po podne u februaru biti 75.000 termina za preglede. Dr Milika Ašanin, direktor KCS, kaže da će to smanjiti liste i vreme čekanja.

Za pacijente koji dolaze sa primarnog i sekundarnog nivoa zaštite, iz domova zdravlja i bolnica, rezervisano je 45.000 termina, koje će putem informacionog sistema zakazivati izabrani lekari, a preostalih 30.000 termina je namenjeno za interkliničke preglede.

- Nije bilo teško organizovati posao u dve smene, jer u KCS radi 1.300 lekara i 1.078 specijalista, pa ambulantni rad može da se organizuje tako da ne trpi rad na odeljenjima i u operacionim salama - kaže dr Ašanin.

APEL: ODJAVLjUJTE TERMINE - OBEZBEĐENI termini biće dovoljni za pregled svih pacijenata iz cele Srbije - rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
- Pacijenti koji u zakazanom terminu ne mogu da dođu kod lekara, trebalo bi da odjave svoj termin, kako bi termini bili blagovremeno popunjeni drugim pacijentima, jer imamo negde između 15 i 20 odsto neodjavljenih termina.

Preduslovi za uvođenje druge smene ispunjeni su i uvođenjem Integrisanog informacionog zdravstvenog sistema (IZIS), počev od prošlog leta.

- Za tako zahtevan sistem nismo imali nikakvu infrastrukturu, ali je u međuvremenu nabavljeno 112 kompjutera i štampača, tako da je zakazivanje na taj način zaživelo - kaže Ašanin.

KCS je već smanjio liste čekanja na dijagnostiku i lečenje, pa ih za skener više nema, rekao je Ašanin. Pregledi se zakazuju na 30 dana. Hitni slučajevi na skener idu odmah, a oni koji leže u bolnici u roku od 48 sati.

- Na kardiohirurgiji se na revaskularizaciju srca čeka pet meseci, što je evropski rezultat - kaže Ašanin. - Na koronarografiju, ugradnju stenta čekalo se devet, a sada se čeka tri meseca. Oni koji dođu u akutnom stanju odmah idu na ugradnju stenta. Primili smo tri radiologa, sedam radioloških tehničara i smanjili smo za dva meseca vreme čekanja na magnetnu rezonancu, a mesečno "skidamo" po 600 bolesnika sa lista čekanja.