prodaja diploma

PONIŠTIĆE LAŽNE DIPLOME: Univerzitet će isključiti FAM iz sastava ako se dokaže trgovina ispravama

PONIŠTIĆE LAŽNE DIPLOME: Univerzitet će isključiti FAM iz sastava ako se dokaže trgovina ispravama

UKOLIKO se utvrdi da postoji bilo kakva nepravilnost u radu Fakulteta za menadžment (FAM) u Sremskim Karlovcima, mi ćemo isključiti fakultet iz sastava Univerziteta. Takođe, ukoliko se utvrdi da oni koji imaju diplomu nisu ispunili sve ispitne obaveze na način i po postupku utvrđenim zakonom i studijskim programom, visokoškolska ustanova će diplomu proglasiti ništavnom.

23. 11. 2021. u 09:46