AKCIJU "Oluja" u kojoj su počinjeni brojni ratni zločini nad srpskim civilima, pa ih je pobijeno oko 2.000, direktno je nadgledao tadašnji predsednik Hrvatske Franjo Tuđman.

Komentari (3)