PROTOJEREJ Eparhije bačke VladanSimić,na dan usvajanja sramnog zakona o slobodi veroispovesti u SkupštiniCrne Gore 27.decembra 2019.a u godini proslave osam vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve,napisao je ove stihove pod naslovom „Bratska čestitka“.


Kakva je to čestitka

Kad brat na brata kletvu baca

Gde reč je jača i od metka

A pogled gori od udarca?


S' obe strane krv je ista

S' jedne dojke mleko pili

Jedna Crkva,sveta, čista

Osam vekova joj služili.


Sveti Sava gleda, plače,

Srpska Sparta zavađena

Nad Crnom Gorom gavran grače:

Gde ste braćo razbraćena?


Zloslutnica ptica ja sam

Sa Kosova što dolete

Da podsetim narod srpski na Kosovske zavete.


Ko posluša glas Lazara

I ne izda Svetog Savu

I bratstvo srpsko ne razara

Steče Večnost i Božju slavu.


Onog koji kamen baci

Na Kolevku, Crkvu, Boga

Nek' ne greju sunca zraci

Vavek samov'o bez ikog svoga.