GRADSKA uprava obezbedila je sredstva za uklanjanje radioaktivnih gromobrana i postavljanje novih, na 24 lokacije koje su javno vlasništvo ili zgrade za kolektivno stanovanje u Novom Sadu. Ova akcija značajna za zdravlje i bezbednost građana, realizovana je tokom prošlog i ovog meseca.

Prisustvo radioaktivnih gromobrana bilo je decenijski problem u Novom Sadu jer ovakvi gromobrani predstavljaju izvore jonizujućeg zračenja, a šezdesetih godina postavljani su u cilju efikasnije zaštite od atmosferskog pražnjenja groma na pojedinim lokacijama u Novom sadu.

Problem je predstavljala i činjenica da o gromobranima nije vođena tačna evidencija.Radioaktivni gromobrani su, pritom, bili oštećeni a nije se ni adekvatno postupalo s njima. Kako bi se eliminisao mogući rizik po zdravlje ljudi ali i po životnu sredinu, zakon je propisao zabranu njihove dalje upotrebe.

PROČITAJTE JOŠ: Zaštita od groma samo na papiru, radioaktivni gromobrani na 67 zgrada!

Zato je odlučeno da se rešavanje problema radioaktivnih gromobrana stavi na listu prioritetnih aktivnosti za 2019. godinu. Opredeljena su sredstva za izradu "Studije rasporeda radioaktivnih gromobrana u gradu Novom Sadu" koja je poverena Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta. Analizom je konstatovano da se na teritorij Novog Sada nalazi 36 radioaktivnih gromobrana.

Opasni gromobrani koji su demontirani, nalazili su se na ovim lokacijama: Skladište "Takovo" u Ulici Gavrila Principa, "Autokaroserija" i "Rasveta", u Radničkoj, DP "Niva", u Đorđa Rajkovića, "Vojvodina Pro.Ing" i "Arena blok", u Bulevaru Mihajla Pupina, "Impeks" i "Niva" u Šumadijskoj, Škola "Prva vojvođanska brigada", Bate Brkića, DP "Garant", u Rade Kondića u Futogu, objekat pored novih studentskih domova u Bulevaru despota Stefana u Ulici Sime Matavulja.

Takođe, demontirani su i gromobrani na "Kar broker" na Kisačkom putu, u MZ "Omladinski pokret" u Stevana Mitrova Ljubiše, stambena zgrada u Dragoslava Stojanovića Sipa, zgrada državnih organa u Kralja Petra, DP "Elektromont" u Filipa Višnjića, Hotel "Sajam" u Hajduk Veljkovoj, "Užar" u Heroja Pinkija, Stambene zajednice u Seljačkih buna, Dušana Danilovića, Temerinskoj i Ulici kralja Petra.

JOŠ 12 UKLANjAJU VLASNICI

NA 12 lokacija u privatnom vlasništvu pokrenuti su postupci za uklanjanje, u skladu sa članom 249. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Ove gromobrane trebalo bi da u skladu sa zakonom demontiraju i uklone vlasnici tih objekata.