POGLEDAJTE: Ceo album sa suđenja Draži Mihailoviću

Dušan Milovanović

13. 01. 2014. u 16:57

„Usud i slučaj” Dragoljuba Draže Mihailovića ponovo su u žižu javnosti isturila dva aktuelna povoda - proces za njegovu rehabilitaciju, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, i televizijska serija „Ravna gora“

„Usud i slučaj” Dragoljuba Draže Mihailovića ponovo su u žižu javnosti isturila dva aktuelna povoda - proces za njegovu rehabilitaciju, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, i televizijska serija „Ravna gora“, koja se emituje na RTS.

U prvom slučaju reč je o već poodmaklom procesu za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, u vreme Drugog svetskog rata. Predlagač zahteva je njegov unuk Vojislav Mihailović, kome su se pridružila nekolika udruženja i više pojedinaca, tvrdeći da je presuda kojom je Dragoljub Mihailović osuđen na smrt „doneta iz ideoloških i političkih razloga,u postupku u kome nisu poštovana ljudska prava i pravo na odbranu”.

U drugom slučaju, serijal RTS „Ravna gora“, koji je najavljivan kao „platforma za izmirenje četnika i partizana” i obe „ideološki sučeljene Srbije”, nije ostavio ravnodušnom nijednu stranu, iako je, sa desetak prvih epizoda, tek odmakao od početka, te su celokupan sadržaj, suštinska poruka i učinak još daleko od definitivnih sudova.

Sticajem okolnosti, saradnici „Novosti” su ovih dana bili u prilici da pregledaju i presaberu sadržaj trideset fotografskih filmova (negativa) sa 950 snimaka sa suđenja Dragoljubu Mihailoviću. Iz tog obilja izdvojeno je nekoliko desetina izuzetno kvalitetnih i dosad neviđenih ili manje poznatih snimaka, koji na svoj način svedoče o akterima, organizaciji i atmosferi sa suđenja. Po nekima, ima na tim fotografijama ne samo nepobitnih dokaza o organizaciji i atmosferi suđenja, već i dovoljno elemenata za psihoanalizu mentalnog stanja optuženih, naročito prvooptuženog Mihailovića, koji je fotografisan skoro svakog dana.

Kako su o suđenju Dragoljubu Draži Mihailoviću ispisane brojne knjige i feljtoni, a poslednjih deceniju i po na sceni su i žestoka osporavanja same suštine procesa i presude, radi elementarnog razumevanja ovog fotografskog svedočenja, dajemo osnovnu faktografiju i nesporne činjenice o tom događaju, posmatranom iz sudnice.

EFIKASNOST

Dragoljub Mihailović je uhvaćen u noći između 13. i 14. marta 1946. godine a proces protiv njega i grupe optuženih započeo je već 10. juna i trajao do 15. jula 1946. godine.

Javnost odlučnost i organizovanost nove države da vodi jedan tako delikatan preces samo godinu dana posle oslobođenja, oličava i činjenica da je suđenje u svemu bilo javno i potpuno otvoreno i prema inostranstvu. Bilo je akreditovano više od stotinu novinara, od toga četrdesetak iz inostranstva, koji su predstavljali velike svetske listove i novinske agencije (Asošijeted pres, Rojter, TASS, ČTK, PAP, Junajted pres, Internešenel njuz, Pravdu, Izvestiju, Njujork tajms, Njujork herald tribjun, Njuz kronikl, Dejli ekspres. . .). Akteri sudskog procesa

Suđenje grupi od dvadeset i četvorici optuženih na čelu sa Dragoljubom Dražom Mihailovićem, otpočelo je 10. juna 1946. godine pred Vojnim većem Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Sudilo se u posebno odabranoj i pripremljenoj sudnici, odnosno u Domu garde na Topčideru, u tzv. Letnjoj dvorani pešadijskog učilišta. Razlozi praktičnosti bili su više nego presudni: izdvojen i bezbedan objekat, sa prostorom dovoljnim za veliku masu ljudi, blizina centru grada, čak donekle i idiličan ambijent sa omanjim bazenom za „pun komfor i dobar utisak” stranih delegacija i izveštača koji su pratili suđenje.

Grupu optuženih sačinjavali su: Dragoljub Draža Mihailović, dr Stevan Moljević, dr Mladen Žujović, dr Živko Topalović, Miloš Glišić, Slobodan Jovanović, Božidar Purić, dr Momčilo Ninčić, Petar Živković, Radoje Knežević, dr Milan Gavrilović, Živan Knežević, Konstantin Fotić, Dragomir Dragi Jovanović, Tanasije Tasa Dinić, Velibor Jonić, Đura Đokić, Kosta Mušicki, Boško Pavlović, dr Lazar Laza Marković i dr Kosta Kumanudi. U odsustvu se sudilo Slobodanu Jovanoviću i Božidaru Puriću, predsednicima emigrantskih vlada: P. Živkoviću, Ninčiću i Gavriloviću, ministrima emigrantskih vlada: R. Kneževiću, ministru dvora u emigraciji: Fotiću, ambasadoru izbegličke vlade u SAD: Ž. Kneževiću, šefu vojne kancelarije Predsedništva vlade u emigraciji, a Ž. Topaloviću i M. Žujoviću kao članovima rukovodstva ravnogorske četničke organizacije koji se nalaze u inostranstvu.

Svi optuženi su imali svoje branioce, a Mihailovića su zastupali advokati Nikola Đonović i Dragić Joksimović.

OPTUŽNICA

U optužnici su o Dragoljubu Mihailoviću navedeni sledeći podaci: „rođen 27. aprila 1893. godine u Ivanjici, Srbin, jugoslovenski državljanin, oženjen, otac dvoje dece, pre rata bio pukovnik bivše Jugoslovenske vojske, a u toku okupacije proizveden u čin armijskog generala, bio ministar vojni izbegličke vlade i načelnik Štaba vrhovne komande takozvane Jugoslovenske vojske u otadžbini”.

Sudilo mu se po Zakonu o krivičnim delima protiv naroda i države, zato što je: „organizvao u okupiranoj Jugoslaviji četničku organizaciju (koju je nazvao Jugoslovenska vojska u otadžbini), pa je, čim je počela oslobodilačka borba naroda Jugoslavije protivu okupatora, stupio u saradnju sa nemačkim i italijanskim okupatorima i drugim slugama okupatora i svoju organizaciju upotrebio za gušenje oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije i za izvršenje bezbroj raznovrsnih ratnih zločina”.

Tužilaštvo je tokom saslušanja i na pretresu predočilo ogromnu dokumentaciju, koju je činilo više od hiljadu originalnih dokumenata.

Posebnu težinu i značaj ovom procesu dala su dokumenta iz zaplenjene Mihailovićeve arhive.

RADIO PRENOS

Obezbeđen je i stalni radio prenos suđenja, da bi ga „čuli svi radni ljudi i građani, i svi narodi Jugoslavije”.

Na trgovima većih gradova u Jugoslaviji bili su instalirani zvučnici, odnosno megafoni, kako bi suđenje mogli da prate i oni koji nemaju radio aparate.

VOJNO VEĆE I TUŽILAC

Vojno veće Vrhovnog suda FNRJ činili su predsedavajući Mihailo Đorđević (pukovnik) i članovi Milija Laković i Mihailo Janković(potpukovnici), sekretar Todor Popadić (poručnik) i dopunske sudije, majori Nikola Stanković i Radomir Ilić.

Pukovnik Miloš Minić je zastupao tužbu, kao zastupnik vojnog tužioca Jugoslovenske armije sa pomoćnikom, kapetanom Milošem Jovanovićem.

ISPRAVKA

Pretposlednjeg dana pretresa koji se odnosio na optuženog Mihailovića, na početku rada zabeležen je sledeći duel: Advokat Đonović: „Ja sam kao kolega, predsedniče, hteo da uputim jednu molbu od strane odbrane, ukoliko je Sud u mogućnosti da utiče na tačnost novinarskih izveštaja. U jučerašnjem izveštaju sa pretresa ima jedna omaška koja bi.”

Predsednik: „Molim Vas, Sud nema nikakve veze sa štampom. O tome uopšte neću da diskutujem, Vi znate Zakon o štampi, izvolite, istupite i tražite ispravku”.

ZABELEŠKE

Pojedinih dana stenogrami sa suđenja imali su i po stotinak strana jer se pomno beležilo sve što se dešavalo u sudnici, a ne samo izgovorene reči.

Skraćeni stenogrami, sa onim najbitnijim što je bilo merodavno za suštinu procesa, dostavljani su ne samo Titu i jugoslovenskom rukovodstvu, već i rukovodstvima republika, stranim novinarima i agencijama i diplomatskokonzularnim predstavništvima, kao i većim i uticajnijim novinskim redakcijama i agencijama koje nisu imale akreditovane novinare u Beogradu.

Sala u kojoj se održavao proces mogla je da primi i više od hiljadu ljudi, koji su kao publika svakodnevno prisustvovali događaju, često izražavajući i svoje emocije, u smislu podrške tužilaštvu ili negodovanjem na pojedine izjave optuženih. Jasno je bilo da posmatrači nisu dolazili u sudnicu tek tako „sa ulice”, već su kao zainteresovani građani, patrioti i rodbina žrtava, prolazili kroz proceduru odabira i instrukcija kakvo je ponašanje dopušteno. Pominje se i podatak da je tokom suđenja kroz topčidersku salu prošlo bezmalo tridesetak hiljada građana.

TERMINI

Tokom pretresa bilo je i karakterističnih duela između predsedavajućeg, Draže Mihailovića i njegovih branilaca.

Branilac Đonović: „Od značaja je i za odbranu i za Sud da se utvrdi da li su koji put u toku pretresa nastupila takva stanja da ste usled zamorenosti rekli - jeste, a trebalo je da kažete ne”.

Optuženi D. Mihailović: „Ne. Moglo je da bude samo u pogledu izbora termina, u pogledu izlaganja pojedinih ideja”.

Advokat Đonović ponovo insistira da se razjasni šta je optuženi Mihailović hteo da kaže kada je u jednom trenutku rekao da „ima kontradiktornosti koje dolaze usled pomanjkanja volje u danom momentu”.Predsednik veća: „Sudu je jasno, kao i sve što radi od samog početka, optuženome postavlja pitanja da li je pri svesti ili svestan. Optuženi je rekao: „Svestan sam, imam svest”. Prema tome, ja ne vidim nikakvog razloga da se postavlja takvo pitanje”.

DEČAK

U jednom času u sudnici se iznenada pojavio i neki dečak, i seo među publiku. Predsednik veća: „Ti, druže mali, koliko imaš godina? Ne možeš ti da ostaneš u sudnici, nemaš 16 godina, i mora da ideš napolje”.

PRETRESI

Početak suđenja protiv Dragoljuba Mihailovića i ostalih optuženih započeo je 10. juna 1946. godine. Klupa na kojoj je sedeo Mihailović bila je obojena u crno. Fotoreporterima je bilo dozvoljeno snimanje. Prilikom uvođenja i izvođenja optuženih bilo je izvesnog žamora i negodovanja, pa i „izlivanja mržnje”. Toga dana predočena im je kompletna optužnica. Od sutradan, pa do 17. juna trajalo je saslušanje Draže Mihailovića.

Saslušanje prvooptuženog Mihailovića, 11. juna, počinje u 7.30 časova, sledi iza 10 časova odmor, pa nastavak u 11.40 i traje do 14.30 časova.

Sutradan, 12. juna pretres počinje u 7.20 a u 10.20 je desetominutni odmor. U nastavku rada dozvoljeno je fotografisanje 15 minuta, da bi ponovo usledio odmor od 12.35 koji traje pedesetak minuta. Rad je nastavljen do 14.15. Narednog dana, 13. juna, pretres počinje u 7.25 sa dozvoljenim desetominutnim snimanjem. Posle odmora u 11.25 rad je nastavljen do 14.10 časova. Dan kasnije, 14. juna, pretres počinje u 7.30 radi se do 8.45 jer se optuženi požalio da je umoran. Nastavljeno je u 9.15 pa je ponovo usledio odmor u 10.35. Nastavak je u 10.50 i radi se do 12.50. Odmor traje do 13.10 pa se nastavlja sa pretresom koji se završava u 13.20.Sa radom se 15. juna počinje u 7.45, pri čemu je za snimanje odobreno 15 minuta. Pretres je prekinut u 8.55 a nastavljen u 9.20 i radi se do 10.35. Zatim se posle odmora optuženog Mihailovića nastavlja u 11.04 da bi trajao do 13.30.

Poslednjeg dana pretresa koji se ticao Draže Mihailovića, 16. juna, rad je otpočeo u 8.05, radilo se do 9.07 pa je usledila pauza i nastavak u 9.32. Potom se radi do 10.45 i ide na kraći odmor u 11.03. Prekid sledi u 12.10 pa nastavak u 12.27. Pretres je završen u 13.30.

Narednih dana je sledilo ispitivanje i ostalih optuženih, zatim svedočenja, suočavanja, dokazni postupak, završne reči i izricanje presuda.

Petokraka Na zatvoreničkoj bluzi Draže Mihailovića bila su dugmad sa reljefnom petokrakom, što mnogima nije odmah ni palo u oči. Kako je to bila ‘službena zatvorska odeća’, ista za sve, nisu prihvatani prigovori da je tako nešto optuženima neprihvatljivo i neprimereno.

BRČKANJE

Predstavnici zapadnih medija bili su uočljivi ne samo u gradu i restoranima, gde su znali i da se dobro zapiju, već i po komotnijem ponašanju tokom pauza u sudnici.

Zabeleženi su i detalji brčkanja na bazenu pored sudnice tokom kucanja izveštaja. Nekima od njih obezbeđenje ‘nikako nije moglo od objasni zašto tu ne mogu i da se okupaju’.

ODREĐENJE

Iznoseći svoju završnu reč u odbrani,optuženi Mihailović je na kraju rekao:„Našao sam se u vrtlogu događaja I smutnji. Našao sam se pred smernicamai težnjama svoje sopstvene vlade.

Bio sam okružen svim mogućimobaveštajnim službama, Intelidžens servisom, Gestapoom i svim obaveštajnim službama sveta. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni kada me je bacila u najteže vihore. Mnogo sam hteo,mnogo započeo, ali vihor, svetski vihor,odneo je mene i moj rad. Molim sud da moje izlaganje uzme u pravilnu ocenu”

PRESUDA

U konačnoj reči zastupnika vojnog tužioca Jugoslovenske armije, da ostaje pri optužnici i traži strogu i pravednu kaznu za optuženike, sud je doneo, za svakog pojedinačno, i izrekao javno, 15. jula 1946. godine sledeću presudu da: „osuđuje Mihailović Dragoljuba - Dražu na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine”. Epilog

Dragoljub Mihailović i još desetorica osuđenih na smrt podneli su molbe za pomilovanje. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je na svojoj sednici, 16. jula 1946. godine doneo odluku da se molbe za pomilovanju ne uvaže.

Sutradan, 17. jula 1946. godine, prema agencijskoj vesti Tanjuga i dnevne štampe, usledilo je izvršenje smrtnih kazni.

PORTRETI

Pojedine zapadne agencije i redakcije akreditovale su i svoje ilustratore, odnosno crtače, koji su na licu mesta portretisali aktere suđenja, pa i svedoke. Izgledalo je da su im naročito bili interesanatni oni koji su se pojavljivali u narodnim odelima. Neke od njih portretisali su izvan sale, što je izazivalo naročitu radoznalost publike.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (57)

Filip

13.01.2014. 17:14

Kolaboracionisti su zavrsili kako je i trebalo da zavrse. A taj ,,mrzitelj" Srba Tito je sve zivo izgradio, koja fabrika,skola,bioskop je izgradjena posle njegove smrti? Ljudi su ziveli dostojanstveno, standard je bio dobar, a od kada su dosli cetnicki unuci na vlast, opet nam je krenulo sve lose...

DedaM

13.01.2014. 17:48

@Filip - Смешни човече. О каквим четничким унуцима на власти говориш? Комунисти никада нису ни сјахали са грбаче овог напаћеног народа. Брозовштина је чувана захваљујући западном фактору. Читава тадашња камарила и њихова деца навикли су да музу али не и чувају и пазе овце. Зато и јесмо овде где јесмо.

Majstor

13.01.2014. 18:04

@Filip - Koji cetnicki unuci? Komunisticki sinovi, unuci, pa i praunuci ne pustaju Srbiju vazduh da udahne. Uz zapadnu superviziju, kao i pre 60 godina.

Aleksandar

13.01.2014. 18:18

@Filip - ovaj Filip je ili naivan, ali ja mislim da se pravi naivan. Naime, da komunisti nisu uzeli i opljackali mukom sticano stogodisnje bogatstvo, ta imovina bi se sada uvecala hiljadu i vise puta i bilo bi blagostanje. A sto je sbomrzac Tito copavi uradio, a znao je da su srbi neslozni, zavadio srebe, zavadio dva oka u glavi. Sto nije zavadio siptare, turke, pa i hrvate i slovence. Ne, fico oni se drze, oni su iskoristili Tita i dobili drzavu, a kasnije kada su i ekonomski ojacali, izdvojili se, a mi

milanCHE

13.01.2014. 18:23

@Filip - Taj mrzitelj Srba Tito je u krvi i gradjanskim ratom dosao na vlast u Kraljevini Jugoslaviji, za vreme rata gledao da potpuno unisti Jugoslovensku Vojsku u Otadzbini (legitimnu vojsku u tadasnjim ratnim uslovima, priznatu od vlade Kraljevine Jugoslavije....kakva god ona tada bila i koliko se kome dopadala ili ne). Taj isti Tito i njegovi vrli komunisticki saborci su posle rata poubijali hiljade vidjenijih gradjana....a Jugoslaviju prezaduzio raznim kreditima...pa su mnogi "lepo i komotno ziveli"

tebi jos nije jasno

13.01.2014. 18:34

@Filip - Kako koji cetnicki unuci, pa samozvani vojvode koji se kite kokardama.

Zika

14.01.2014. 00:04

@Filip - Mislis na Tomu vojvodu (on je na vlasti)... pa jes, ali ti si ga glasao.

прћо

13.01.2014. 17:15

зашто нису судили и перици Карађ. и он је био у егзилу

Dejan

13.01.2014. 17:34

Meni neće nikada biti jasno zašto je kralj Petar ll pozvao ravnogorce da skinu srpska obeležja i pristupe komunističkom pokretu sa petokrakom pod vojstvom belosvetskog austrougarskog hoštamplera, a sve pod Staljinom? Duša me boli kada pomislim da je suđenje Draži u suštini bilo suđenje Srbiji koja je izgubila rat, i tek zadnjih godina pomalo vidimo tračak svetla..

mnenad

13.01.2014. 17:59

@Dejan - Zar misliš da je kralj koji je imao 17 godina kada je počeo rat dobijao ispravne informacije. Ne zaboravite da je jedan od glavnih pučista iz 1941. gen. Simović, posle rata dobio penziju od Tita.

s

13.01.2014. 20:13

@Dejan - Zato sto je mora da igra kako mu Cercil kaze.Bio je u tudjoj zemlji,pod tudjim patronatom,a bio je i dete.Kneza Pavla koji je brinuo o njemu,su isti ti Englezi proterali u Keniju.Mladi kralj nista nije kriv.Krivi su generali koji su izdali zemlju za engleske pare i to neku sicu.

alex

14.01.2014. 02:02

@Dejan - Zato sto je izabrao manje zlo od ponudjena dva. Budimo relani, cetnici nisu imali sanse jer oni nisu imali zaledjinu kao partizani, nisu imali strane sile koje bi stale na njihovu stranu, samo bi doslo do gradjanskog rata koji bi nas osakatio. Politika se vodi glavom a ne emocijama.

Ђоле

13.01.2014. 17:43

Добро, укапирали смо да сте први дошли до скривеног албума Дражиних слика. Ал, зар мора на свакој слици да стоји слово Н или да пише Новости на њима....треба да се избуљимо да би видели фотографију како треба!

Ђоле

13.01.2014. 17:45

А и делује ми више као нека аудиција за гранд параду. Ту је микрофон, публика и наравно Саша Поповић. :)

lola

13.01.2014. 17:46

dok je bio tito na vlasti sve je bilo uredu...sad posle njegove smrti,sve je gore i gore u celoj bivsoj yugi...dosta evropskih zemalja su daleko ispred nas...

Милош

13.01.2014. 20:31

@lola - Он и његова банда су криви што нам се ово данас догађа.А да се лепо живело у његово време неби народ масовно одлазио код губитника немаца да печалбари као бело робље.Победник отишао код губитника да ради.

Čast

13.01.2014. 17:48

Imao je čast da mu se sudi za razliku mnogobrojnih tu čast nisu imali osim suda masovnih likvidacija po diktatu.

Dusko

13.01.2014. 18:34

@Čast - Sto, bolje je prosao od njih? Bitno je bilo da se cuje i da se zna da mu sude (a znalo se kako ce da presude).

Младен

13.01.2014. 19:48

@Младен - Он јесте мртав,али живи у мени и живеће....

Dragan

13.01.2014. 17:52

Bolje je ne pisati nikakav komentar nego pisati gluposti i neistine kao gore potpisani Filip . Onu bivsu drzavu nije izgradio tito vec radni ljudi koji vecinom i nisu bili komunisti a sada su bas na vlasti komunisticki sinovi i unuci partizana. Otvorimo malo um ne razmisljajmo samo stomakom i zadnjim delom ledja.

SEKA

13.01.2014. 18:01

Dosadni ste više sa tim Dražom Mihajlovićem! Koga je briga za njega? Toliko imamo svojih problema, stvarno nam njegovi NE TREBAJU!!!

Ratko,Banjaluka

13.01.2014. 18:26

@SEKA - Seka ti si dosadna sa tvoim glupim komentarom.Zasto da ne bi znali srpsku istriju?Tebi ako se to sve ne svidja,onda preskoci nemora ni da citas.Slabo su te tvoji roditelji vaspitali.

milanCHE

13.01.2014. 18:28

@SEKA - e, Gospode, koliko plitkih umova ima na ovom svetu.......Dosadna si ti sama sebi verovatno ..... kada neke stvari ne razumes i ne shvatas njihovu vrednost ..... onda ne bi trebalo ni da pises ovako besmislene komentare!

GAGI

13.01.2014. 18:51

@SEKA - nisi nikad razmislila da mozda vecina problema koje imamo,o kojima govoris zapravo i dolazi od kolektivnog gubljenja pamcenja,zaboravljanja svojih velikana.mozda imamo toliko problema zahvaljujuci onima poput tebe,koji se svojega odricu,i preziru svaki trag srpske tradicije.rehabilitujte coveka,iskoristimo sansu koja nam je data da ispravimo nepravdu,mozda i najvecu u 20.veku!

Goran

13.01.2014. 19:24

@SEKA - Svo zlo nam je došlo od Lenjina. Kralj ništa nije bio bolji kad je stvarao Jugoslaviju. Sami sebe smo uništili.

Milutin

13.01.2014. 21:16

@SEKA - Seka, не приметих да те је ико присиљавао да ово читаш. Хајде ти лепо у свој кафић па нешто цугни а тамо ћеш наћи све што тебе интересује. Ови су, за тебе, досадни а ти, ионако, немаш појма ко је Дража Михаиловић. Настави да читаш комунистички манифест, што те прекидају са историјом!

bjelopoljac

13.01.2014. 18:04

u drugom svjetskom ratu jugoslaviju je napala njemacka pokusala da porobi jugoslaviju i sve narode i narodnosti koje zive u njoj kralj jugoslavije je bio kralj za sve narode koji u toj drzavi zive da ne pricamo o njegovom bjekstvu a vojska je trebala da cuva sve te narode od agresora to jest od njemaca ali dobar dio vojske i oficira je otislo sa okupatorom protiv svoje drzave i sad vam ne valja tito , peko dapcevic , jova kapicic itd ziv je tito umro nije

Snezana

13.01.2014. 19:35

@bjelopoljac - Hrvate je cuvao Pavelic i vojska NDH-a a nas, Srbe su "čuvali" partizani, Dapčevićm Kapičić na na čelu sa Titom. "Odlično" smo prošli, Srbi su "najbolje" prošli...

Snezana

13.01.2014. 19:49

@bjelopoljac - Hrvate je čuvao Pavelić, nas Srbe Dapčević, Kapičić, partizani, Tito... "Sačuvani" smo... taman koliko smo i zaslužili. Inače, rođena sam 1967.

Srbija

13.01.2014. 18:19

ajde Filipe malo do ostrva stromboli blizu Sicilije da vidiš gde su se ustase krili.pa onda komentariši !Mora da si i ti jos uvek crven kao i tvoj tata i deda

iz glave

13.01.2014. 19:07

istorija je učiteljica životu... e zato što nas ne interesuje istina o međašima naše istorije zato propadamo

Zina Ciceklic

13.01.2014. 19:14

Odštampan je reprint orginal stenografskih bilješki sa suđenja kao knjiga sa 760 stranica suđenja Draži Mihajloviću, pod nazivom "Ne osjećam se krivim""

Branko

13.01.2014. 20:25

Čitam dopis, "gledam album" i šta vidim. Gubitnik D.Mihailović - na svim frontovima... vojnom, političkom, nacionalnom... bio i ostao do današnjih dana. Definitivno, pobednik J.Broz - na svim, tim istim frontovoima...bio i ostao do današnjih dana. Ne verujete? OK, nema panike, pođite od Triglava do Đevđelije, od Jadrana do Đerdapa - pitajte ljude, saslušajte odgovore. Nije Broz pobedio Dražu, pobedio je i Kučana, Tuđmana, Aliju, Slobu, Kurtu&Murtu. Priupitajte ljude, pa pišite. Svako vam dobro.

Ruben Lonuestro

13.01.2014. 23:20

@Branko - ...a kad izadjete iz granica carstva crvenog ustase - koje vi citirate kao kakav apsolutni argument? Tad primetite u razgovoru sa bilo kojim prosvecenim covekom da je (istina tragicni) lik Mihajlovica, olicenje svetle i dostojanstvene strane Srpskog naroda ; koliko god crvene ustase krile tu istinu ona ce ipak kad tad da se u Srbiji nametne iz jednostavnog razloga sto je nemoguce lagati sviju i vecno.

zarije

14.01.2014. 08:06

@Branko - Svetlo i dostojanstveno smo živeli za vreme Tita, a sada kada su pobedili četnici, živimo kako živimo. Naravno žive dobro onih stotinak koji su se sami stavili pod Dražinu zastavu.

Svemir

15.01.2014. 21:20

@Branko - Ne mešajte babe i žabe. A živećemo svetlo opet, samo da dočekamo, do tada pravite decu i živite.

вук

13.01.2014. 20:29

Ova lakrdijaška inscenacija u režiji i izvedbi titoističkog ''pravosuđa'' ne predstavlja samo brutalnu manifestaciju komunističkog banditizma i jakobinsko-revolucionarne ''pravde'', već i jednu od najvećih srpskih sramota u istoriji, jer su i sudsko veće i tužilaštvo sačinjavali vajni Srbi, a Srbi su, mahom, bili i gnevni pravednici u publici, tj. razularenoj rulji koja je prisustvovala ''sudskom procesu''.

peras

13.01.2014. 21:05

Citao sam sudjenje Dragoljubu Mihajlovicu koje su pisali pobednici i zakljucio sam da je zrtveno janje i da su ga njegovi saborci izdali i jos da on nije znao sta rade njegove cetovodje po Bosni i Dalmaciji pogotovo kakav su zulum radili nad narodom Srbima i ostalima,njegova borba je bila protiv partizana i nije imao odgovornost nad izdajicama koje su saradjivale sa nemcima i vrsile zulum i likvidaciju neduznog Srpskog stanovnistva u Srbiji.Posto su Partizani pobedili oni su u pravu,

zoran kg

13.01.2014. 21:56

MihaIlo DJordjevic koji je bio presedavajuci na sudjenju Pukovniku Drazi Mihajlovica je brat od strica moje pokojne majke Radmile Nikolic rodjene Djordjevic. Ja znam po prici nase familije da se on posle sudjenja mnogo razocarao i da se povukao iz javnog zivota. Inace mog dedu Vladimira DJordjevica streljali su komunisti a njegovog rodjenog brata Marka oca gore navedenog Mihaila , streljali su fasisti 1941.g u Kragujevcu.

Lik

13.01.2014. 22:26

Puno komentara na temu ko je istoijski pobednik, Tito ili Draža. Dovoljno je pogledati danas ko ima a ko nema spomenike, koje ulice nose koje nazive i na kraju, ko danas sedi u dvoru na Dedinju.

bre

13.01.2014. 23:58

Ponižavanje Srba krenulo je od suđenja Draže Mihailovića sve do danas. Onog trenutka kad se Josip Broz ustoličio u Beogradu 1944god uz pomoć crvene armije od tad je krenulo uništavanje srpskog bića. Kao što su u Rusiji još uvek crveni tako su i u srbiji lažne demokrate i lažni vernici.

Sydneysider

14.01.2014. 01:23

Da li je moguce da se Srbi odricu antifasisticke uloge Srbije u II sv ratu?! Po odnosu minusa i pluseva izgleda da se odricemo. Steta :((( Djavo ce nam biti kriv kad Hrvati oberucke prihvate vodecu antifasisticku ukogu, NDH koja je imala febrike smrti. Zalosno.

Ruben Lonuestro

14.01.2014. 17:13

@Sydneysider - toliko budalastina u tako malo teksta ; kao da si resio da se takmicis ; olimpijada u Sociju? zbog cega nagadjate o uzrocima/ posledicama ; fabulacijama. Radi se o jednostavnoj potrazi istorijske istine ; bice da kao primeran pionir kaudilja iz kumrovca porices Srpskom narodu pravo i na tu - simbolicnu - privilegiju.

epilog

14.01.2014. 03:21

Da je pobedio Draza sada Srbi ne bi bili na dnu dna. Tito je svima drugima napravio kucu i dao im mig da se strpe dok ne ojacaju dovoljno da iz njih mogu da isteraju Srbe ... Ta je politika poznata pod imenom "uzecemo im konja, vraticemo im magarca".

Sydneysider

14.01.2014. 13:15

@epilog - Da je pobedio Draza, ja verujem da bi ga Hrvati oberucke prihvatili kao najrodjenijeg i onda bi Juga zaista imala sjajnu buducnost. HahahahaA ako bi stvarao Srbiju, verovatno bi je Zapad sutnuo Staljinu u krilo posto Srbija zaista nema iskrenog prijatelja na Zapadu, onda bi se opet sjajno proveli u tvrdom komunisticku mraku.Ali Draza nije pobedio i ne vredi ga velicati jer je gubitnik.

ja

14.01.2014. 07:50

Dokle će Srbi da se razjedinjuju. Prava istina je da se partizanima i četnicima upravljalo iz Londona, s tom razlikom da se kralj odrekao četnika kada su mu Enlezi rekli da to učini. Dakle, Draža i njegova vojska su izmanipulisani, jer sam kralj Petar je bio u raljama masona. Dakle, nama Srbima je potureno kukavičije jaje, a a mi smo ga prihvatili. Ubijali su Srbe : partizani , četnici, ustaše, nijemci, italijani, ... A mi nikako da se dozovemo pameti da se ujedinimo.

Djoko

14.01.2014. 09:07

U pamet se braco Srbi.Zabranili smo kralju da se vrati u zemlju.Srpske patriote smo streljali.Djenerala Mihailovica proglasili za izdajnika,Tita za trostrukog narodnog heroja.Vodili smo krvavi bratoubilacki rat.Od 1945 g. Srbijom vladaju Hrvati(koji su u II svetskom ratu pobili skoro milion Srba) i Slovenci.Danas su ti isti Hrvati vlasnici pola Srbije i to one kvalitetnije.Postali smo hrvatska jeftina radna snaga.Iz svega ovoga proizilazi zakljucak da ludjeg i glupljeg naroda nema na planeti!!