GRADSKO preduzeće JKP "Čistoća" i ove godine će nastaviti da povećava broj kontejnera u svim delovima grada, a biće raspisana i nabavka za još oko 100 nadzemnih kontejnera, kao i za određenu količinu onih namenjenih za krupni i kabasti otpad od pet i deset kubika.

Ove godine je, kako ističu u "Čistoći", nabavljeno 70 novih podzemnih kontejnera i raspoređeni su u svim delovima grada u skladu sa potrebama, a plan njihovog postavljanja se kreira u skladu sa analizom njihovog stanja i ta količina je procenjena pri nabavci, kako bi se kontejnerska mreža obnovila.

Uporedo sa nabavkom kontejnera, "Čistoća" sprovodi i projekat primarne separacije otpada i on se trenutno primenjuje u širem centru Novog Sada. Kontejneri su posebno razdvojeni za komunalni i ambalažni otpad i dostupni su za oko 15.000 domaćinstava.

- Očekujemo da će ovaj projekat biti proširen do kraja ove godine - ističu u "Čistoći". - Preduslov za to je bila analiza količine reciklažnog otpada, koja je pokazala da je od uvođenja projekta, 2016. godine, količina upotrebljivog smeća povećana za oko 25 odsto. - Osim toga, neophodno je da se steknu svi uslovi u smislu dovoljne količine sredstava u budžetu, budući da je za ovaj poduhvat neophodna nabavka novih kamiona za pražnjenje kontejnera sa ambalažnim otpadom, a povećava se i broj radnih sati ekipa na terenu.

Prošle godine je, kada je reč o reciklažnom otpadu koji je odvojen, na Gradsku deponiju dospelo oko 6.500 tona, dok je dodatnih 455 tona prikupljeno sa deponije. Planirano je da se projekat separacije u budućnosti proširi na jednu urbanu celinu, najverovatnije na Liman ili Novo naselje.

Primarna separacije u širem centru grada

- Protekle dve godine uklonjeno je između 11.000 i 12.000 kubika otpada godišnje - predočavaju u "Čistoći". - Svake godine uklonimo divlje deponije sa više od 12.500 lokacija na teritoriji grada sa prigradskim naseljima, odnosno između 30 i 40 lokacija dnevno. Većina, posebno onih sa većom količinom smeća, uklanja se po nalogu komunalne inspekcije, ali neke od tih deponija se uklanjaju i bez naloga, u redovnom radu naših radnika na terenu.

"NIČU" PONOVO

DIVLjE deponije, kako ističu u "Čistoći", ne prave samo građani, već i preduzeća i zbog toga su apeli ovog preduzeća upućeni i jednima i drugima.

Među najvećim deponijama u gradu i okolini su one koje se periodično čiste i ponovo formiraju, a izdvajaju se one na Sajlovu, u Rumenki, između Futoga i Begeča, na Temerinskom putu, kao i na ulasku u Kovilj kod Budisave.

NABAVKA

OVE godine biće obnovljena i mehanizacija, nabaviće se dve kombinovane radne mašine, traktor sa priključcima za zimsku službu, dva kamiona za pražnjenje podzemnih kontejnera i viljuškar do pet tona.