Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim je predviđeno da u program isplate invalidnina uđu i lica sa telesnim i mentalnim poteškoćama od 70 odsto, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.

-To znači da će deca, na primer, sa Daunovnim sindromom biti obuhvaćena ovim pravom, rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sednice Vlade Srpske.

Prema njegovim rečima, zakon je jasno definisao i pravo u oblasti invalidnina za obolele od retkih bolesti, te da se različit procenat invladine plaća za različit stepen invaliditeta.

-Predloženim zakonom predviđeno je i da utvrđivanje invaliditeta za lica do 18 godina rade stručne službe u centrima za socijalni rad i Ministarstvu, a do sadaje to radio Fond PIO, precizirao je Šeranić.

Pročitajte još - Ratni invalidi pobacali proteze


Vlada je danas, kako je reakao, utvrdila i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o dečijoj zaštiti, koji predstavlja važnu pronatalitetnu meru, te predviđa da shodno memorandumu koji je potpisan sa poslodavcima u Srpskoj, Vlada u celosti preuzima trošak naknada za vreme porodiljskog bolovanja radnika.

-Na ovaj način Republika preuzima odgovornost finansiranja porodiljskog bolovanja i omogućava poslodavcu da sredstva koja je namenio za to radno mesto može iskoristiti za adekvatnu zamenu, a da porodilja ne ostane bez posla i primanja, precizirao je Šeranić.

On je rekao da je zakonom predviđeno da će svaka nezaposlena porodilja u Srpskoj imati pravo na porodiljsku naknadu, bez obzira koliko je dugo nezaposlena.

-Zakonom se uvodi i novo pravo roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za one koji se brinu o deci 24 časa zbog obolenja, čime će oni imati opravo na određenu naknadu, dodao je Šeranić.

Šeranić je pojasnio da će naknada iznositi 112 KM, a cilj je da kada se saberu sve naknade koje ta porodica ima po osnovu bolesnog deteta da se dobije iznos od 500 KM, odnosno da minimum socijalne sigurnosti za ove porodice u budućnosti dođe na nivo najniže projektovane plate u Srpskoj.

On je precizirao da bi shodno izmenama i dopunama Zakona o dečijom zaštiti u narednoj godini trebalo izdvojiti oko osam miliona KM iz Budžeta, a izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti za invalidnine oko šest i po miliona KM.
Govoreći o dugovanjima zdravstvenih ustanova, Šeranić je naveo da su dugovanja prema Poreskoj upravi neznatno veća nego krajem prošle godine, ali su, u smislu drugih obaveza, nezantno smanjena.

- Rešavanje tog pitanja definisano je Akcionim planom. Reč je o kompleksnom stanju i pitanju za čije rešavanje je potrebno vreme, zaključio je Šeranić.

On je naglasio da su danas utvrđeni akti koji su vrlo značajni za specifične populacije.