VLADA Srbije donela je novu uredbu o naplati ekoloških taksa. Građani će plaćati fiksnu naknadu u visini od 1.200 dinara godišnje, dok će firme biti dužne da izdvoje od 5.000 do dva miliona dinara, shodno veličini kompanije i količini zagađenja koje emituju.

Uredba koja se odnosi na preduzeća primenjivaće se od ovog meseca, dok će se od 1. januara naplaćivati fiksna taksa domaćinstvima koja se greju na čvrsta goriva. Svi ostali građani, umesto po kvadratu stana, od Nove godine eko-taksu plaćaće fiksno - 100 dinara mesečno.

- Domaćinstva utiču na životnu sredinu korišćenjem električne energije, grejnih uređaja, hemijskih sredstava, proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i proizvodnjom i preradom hrane - piše u novoj uredbi. - Obveznik plaćanja je fizičko lice koje obavlja neku od aktivnosti i koje je obveznik poreza na imovinu.


PROČITAJTE JOŠ - Prihod od ekoloških poreza 167,19 milijardi dinara

Visina takse firmama i preduzećima određena je prema sistemu "plati koliko zagađuješ". Naknada se računa prema emitovanju štetnih materija, odnosno količini azotnih oksida i sumpor-oksida koje se ispuštaju u vodu, vazduh ili zemlju.

- Utvrđene su tri kategorije delatnosti, koje imaju veliki, srednji i mali negativan uticaj na životnu sredinu - piše u uredbi. - Prvu kategoriju čine kompanije koje se bave rudarstvom, proizvodnjom hrane ili preradom drveta i tekstila. U srednjoj kategoriji su uzgoj stoke i prerada voća i povrća, dok trećoj pripada trgovina na malo i veliko.

Navedene tri kategorije dodatno su podeljene na velika, srednja, mala i mikro preduzeća.

- U okviru svake od ove tri kategorije, postoji podela koja se odnosi na veličinu kompanije. Velike kompanije će izdvojiti za eko-taksu dva miliona dinara, dok male koje se vode kao mikropravno lice, 20.000 dinara. Na taj način, biće izbegnuto da kompanije koje su različite veličine, plaćaju istu naknadu.

Foto N.Živanović

Cilj novih uredbi jeste taksa koja se plaća samo ukoliko se emituju štetne materije, dok firme koje ne zagađuju životnu sredinu nisu dužne da daju novac za naknadu. Sve do sada, ekološka taksa plaćana je po kvadratnom metru i bruto ostvarenom prihodu, što se nije pokazalo efikasnim.

PROČITAJTE JOŠ - PROBLEM EKO-TAKSE: Platišama još gori uslovi

Novom uredbom dorađeni su postojeći propisi iz ove oblasti. Naplatom ekološke takse na ovaj način, biće ispunjeni standardi Evropske unije, a povećaće se i izdvajanja za troškove životne sredine od 0,8 do jedan odsto BDP-a, što je i prosek EU - kažu u Ministarstvu životne sredine.


RECIKLERI

MINISTAR životne sredine Goran Trivan potpisao je ugovore sa predstavnicima 22 operatera iz reciklažne industrije, o dodeli dodatnih podsticajnih sredstava za tretman otpada za 2018. godinu od 950 miliona dinara. Isplatom ovih sredstava, zajedno sa već datim podsticajima u ovoj godini, operaterima postrojenja za ponovni tretman otpada biće isplaćeno 3,1 milijarda dinara.

Ministarstvo je konačno uspelo da ostvari iznos veći od tri milijarde dinara za podsticaj rada operatera za iskorišćenje i tretman otpada - kazao je Trivan, i najavio povećanje ovih sredstava. (J. Su.)