BUDVA- Iz Ministarva javne uprave saopštili su danas da predsednik SO Budva Krsto Radović nije omogućio glasanje na sednici lokalnog parlamena na kojoj se raspravljalo o inicijativi za razrešenje predsednika opštine Marka Carevića.

- Predsednik SO Budva Krsto Radović bio je dužan da sazove sednicu Skupštine, da se sednica održi, omogući rasprava, izvrši glasanje i da Skupština donese Odluku povodom podnesenog predloga za razrešenje predsednika Opštine Carevića, a to se, kako se navodi u saopštenju Ministarstva javne uprave, nije dogodilo. Tim povodom, sa druge strane, predsednik SO Budva Krsto Radović istakao je “Na samoj sednici, predsednik Skupštine obezbedio je sprovođenje skupštinske procedure predviđene članom 77 Statuta opštine Budva i odgovarajućim odredbama Poslovnika Skupštine opštine Budva”. Radović tvrdi da je sve urađeno u skladu sa Zakonom, Statutom opštine.

Tumačenja Zakona i Statuta od strane ministarstva javne uprave i predsednika Skupštine, očigledno nisu na istom fonu

Predsednik Skupštine je, kako su kazali iz Ministarstva, imajući u vidu da je rok za odlučivanje o predlogu za razrešenje predsednika Opštine 30 dana od dana podnošenja predloga, bio dužan da sazove sednicu u što kraćem roku, a s obzirom na to da rukovodi njenim radom, stvori uslove za njeno nesmetano održavanje i omogući odbornicima da se izjasne o predlogu za razrešenje predsednika Opštine i o predlogu glasaju u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja.


- Takođe, predsjednik Skupštine je, u situaciji kada dinamika i način rada sednice kojom rukovodi prijeti da ugrozi zakonske i statutarne rokove, a posebno imajući u vidu datum za koji je sazvao sjednicu Skupštine, imao obavezu da u skladu sa članom 76 Poslovnika o radu Skupštine, predloži skupštini da se rasprava odvija u jednom krugu i da se odredi i drugačije trajanje izlaganja odbornika, kao i da govori samo određeni broj predstavnika Kluba odbornika, a sve u cilju poštovanja rokova koje diktiraju Zakon i Statut, zaključuje se u saopštenju ministarstva.


Sa druge strane, Radović pored odstalog navodi- Kako rasprava po podnesenom Predlogu za razrešenje predsednika opštine dana 30. maja do 24 časa nije bila završena, saglasno članu 77 stav 4 Statuta opštine Budva nije se moglo pristupiti glasanju po podnesenom Predlogu.

-Navodi Ministarstva da je predsednik Skupštine opštine bio dužan da sazove sednicu u što kraćem roku od zakonom propisanog roka, da proceni koliko će trajati diskusija odbornika i koliko će biti zainteresovanih diskutanata, ne proizilaze niti iz jedne odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, niti iz propisa Opštine Budva, istakao je Radović I dodao “Ni malo slučajno, Ministarstvo javne uprave, javnosti nije saopštilo, šta se dešava, koje su posledice ako se rasprava o podnesenom Predlogu za razrešenje predsjednika opštine ne završi do isteka tridesetog dana od dana podnošenja Predloga, iz kojeg razloga se ne može pristupiti glasanju po podnesenom Predlogu za razrješenje. Izbegli su da saopšte javnosti da prekoračenje roka od trideset dana od dana podnošenja Predloga ne prati bilo kakva sankcija predviđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Budva”.


Pročitajte još: Skupštinska sala u Budvi POD OPSADOM POLICIJE!

- Odluka po podnesenom Predlogu za razrešenje predsjednika opštine, donesena nakon prekoračenja navedenog roka, samo zbog prekoračenja roka, ne može se smatrati nezakonitom Zbog istog, u pitanju je Zakonom i Statutom utvrđeni rok, čije prekoračenje ne utiče na zakonitost donesene odluke.


Predlog za razrešenje predsednika opštine o kojem nije odlučeno u roku od 30 dana, i dalje je na pravnoj snazi, i rasprava se sprovodi i odluka donosi u daljoj proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Skupštine opštine Budva, zaključio je Radović

PODNOSIOCI PREDLOGA NAPUSTILI SEDNICU


Radović je podsetio, odbornici podnosioci Predloga za razrešenje predsednika opštine su u 24 časa dana 30.maja, napustili sednicu Skupštine, nakon čega je utvrđeno da ne postoji kvorum za dalji rad i odlučivanje, zbog čega je došlo do prekida sednice i saglasno članu 62 Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva određen nastavak sednice za dan 29. jun 2020. godine.