DEPONIJA ispod mosta kod potoka Paripovac u Trgovačkoj ulici u naselju Žarkovo, koja godinama muči žitelje ovog dela prestonice, trebalo bi da bude uklonjena u tekućoj, 2020. godini, rečeno je "Novostima" u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Posle podsećanja našeg lista na ovaj dugogodišnji problem, uslediće pokušaj da se deponija zatvori.

- Stručna služba JKP "Gradska čistoća" je po hitnom postupku u petak izašla na lokaciju i ustanovila da se razni otpad deponuje u okviru nehigijenskog naselja, u koritu potoka, i na neuređenoj površini ispod nadvožnjaka. Imajući u vidu navedeno, JKP "Gradska čistoća" će pomenutu "divlju deponiju" uvrstiti u Plan uklanjanja divljih deponija za 2020. godinu - navode u ovom sekretarijatu.

PRITUŽBE - U TOKU prethodnih godina saniran je veliki broj divljih deponija sa javnih površina, međutim, kada se deponije uklone sa određenih površina, veoma često dolazi do njihovog ponovnog stvaranja na istom mestu - kažu iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Ogromne količine smeća se godinama talože u ovom delu Žarkova i zadaju muke sugrađanima koji žive u obližnjim stambenim zgradama, o čemu su "Novosti" pisale. Iako je Gradska opština Čukarica nekoliko puta čistila problematičnu lokaciju, otpad se stalno vraća, jer u zoni potoka živi 11 porodica koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina.

- Divlje deponije predstavljaju ogroman problem u održavanju čistoće u Beogradu, a u najvećem broju se formiraju na neuređenim površinama kao i u neposrednoj blizini nehigijenskih naselja - objašnjavaju iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine. - Odlukom o održavanju, kao i Odlukom o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom, propisana je zabrana istovaranja i ostavljanja komunalnog otpada i šuta, zemlje i drugog otpada na javnim površinama. U slučaju da preduzeće ili pojedinac postupe protivno odredbama navedenih odluka, nadležna je opštinska komunalna inspekcija, koja je dužna da primeni kaznene mere.