OPŠTINA Plandište, koja broji tek oko 11.000 stanovnika, jedina u Vojvodini ima čak pet jezika u službenoj upotrebi - srpski, mađarski, rumunski, slovački i makedonski. Praksa je, međutim, pokazala da je ozvaničenje ovih jezika više bio odraz dobre volje lokalne samouprave prema nacionalnim manjinama, nego realna potreba da oni svoja prava ostvaruju na maternjem jeziku.

PROČITAJTE JOŠ - Celo selo devet stanovnika

Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, gotovo polovinu stanovništva u Plandištu čine manjine (oko 5.500). Najviše je Mađara i Makedonaca, a zatim Slovaka i Rumuna. Svi oni imaju pravo da vade dokumenta na maternjem jeziku, ali to ne čine.

- Niko dosad nije tražio prevod akata, niti da im se izdaju dokumenta na drugom jeziku, osim na srpskom - tvrdi predsednik opštine Jovan Repac. - To što imamo toliko jezika u zvaničnoj upotrebi, samo je dokaz da se svi međusobno cenimo i poštujemo.

Zato, otkad je uvedena višejezičnost, nisu imali potrebe da u opštinskoj administraciji zaposle zvanične prevodioce, pa samim tim nemaju ni dodatnih troškova.

- Kod nas na raznim poslovima radi mnogo predstavnika nacionalnih manjina, pa kada naiđemo na neku jezičku barijeru, oni pripomognu - dodaje Repac.

Ova odluka je donela i obavezu da table na javnim ustanovama budu višejezične, a da nazivi ulica u okolnim selima budu obeleženi na jezicima manjina koje tu žive.

- Sve to nam dokazuje da smo ravnopravni članovi ovog društva - ističe Vladimir Huđec iz Hajdučice, pripadnik slovačke nacionalne manjine. - Nama je, međutim, najvažnije da možemo normalno da komuniciramo, informišemo se i školujemo na svom jeziku i na taj način čuvamo nacionalni identitet.

PRVI NA SVETU

PLANDIŠTE je 2013. godine, kako su se sami pohvalili, bilo prvo mesto na svetu koje je uvelo makedonski jezik u službenu upotrebu, iako su Makedonci u tom trenutku činili svega 10 odsto stanovništva. Od tada se, u Vojvodini, ovaj jezik zvanično koristi još samo u pančevačkom selu Jabuka.