NA meti pedofila podjednako su i devojčice i dečaci, a najviše slučajeva seksualnog zlostavljanja zabeleženo je među decom uzrasta sedam, osam godina i pubertetlija, između 14 i 15 godina. Ovakvi slučajevi nasilja nad maloletnicima najbrojniji su u krugu porodice, a najčešće je počinilac otac, u manjem broju - majka ili pak neko drugi.

Do ovih uznemirujućih podataka došli su stručnjaci Centra za socijalni rad kroz, zbog čega su pokrenuli projekat "Prevencija i prepoznavanje seksualne zloupotrebe dece", koji finansijski podržava Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Projektom će u oktobru i novembru biti obuhvaćeno 26 osmoletki u perifernim mestima opština u Južnobačkom okrugu, a interaktivne radionice su namenjene učenicima drugog razreda osnovnih škola. Ovim preventivnim programom biće obuhvaćeno oko 800 đaka.

- Najviše slučajeva seksualnog zlostavljanja je u školskom uzrastu i zato smo se bazirali na ovu grupu - objašnjava Ljiljana Ristić, koordinator projekta u gradskom Centru za socijalni rad. - Smatramo da je njihov uzrast najprikladniji da im se objasni šta je seksualno zlostavljanje, kome da se eventualno obrate za pomoć. Deci se predočava da ne treba da trpe i ćute, već sve treba da prijave.

Objašnjavajući zbog čega deca ne reaguju, naša sagovornica kaže da seksualnu zloupotrebu roditelja ne doživljavaju kao nešto nemoralno, već sastavni deo porodičnog života.

"PAPUČA" JEDAN pedofil je polni organ nazvao "papuča", dete je pominjalo tu reč, ali je trebalo vremena da bi se odgonetnulo šta, zapravo, znači. Zabeležen je i slučaj dede, koji je seksualno zlostavljao unuče. Prethodno je to činio i detetovom ocu u njegovim mlađim danima, ali je ovaj ćutao i trpeo. Ali, kada se sudbina ponovila, otac nije zaštitio svoje dete!

- Deca žrtve se uplaše pretnji da su to tajne koje nikome ne smeju da pričaju, da više neće videti majku, i u takvim situacijama budu blokirana. Našim radom želimo da im kroz čas odeljenskog starešine, u prisustvu učitelja, predočimo opasnosti koje postoje, ali i da uvek treba da prijave, ako im se tako nešto dogodi - poručuje Ristićeva. - Činjenica je, pak, da biološki očevi češće seksualno zlostavljaju decu, nego što to čini očuh. Među pedofilima je više obrazovanih, često se to dešava u porodicama gde je samo jedno dete. Često se dešava da majka ne veruje u takva saznanja. Neke negiraju, druge se odmah odluče na razvod, a mi procenjujemo koliko drugi, odnosno nenasilan roditelj ima kapaciteta da nastavi sam brigu o detetu. Ukoliko majka ne reaguje, dete se odmah izdvaja iz porodice.


EDUKATIVNI MATERIJAL

RADIONICE traju jedan školski čas, a Pedagoško-psihološkoj službi škole daju se stručni saveti o načinu na koji će postupati u slučaju da se posumnja na zlostavljanje bilo kog učenika. Projekat sprovodi specijalizovan tim, sa dva psihologa i pedagogom.

- Projekat je koncipiran uz saglasnost Gradske uprave za obrazovanje, sa upotrebom prikladnog edukativnog materijala "Kiko pravila", a u kontekstu kampanje Saveta Evrope da se zaustavi seksualno nasilje nad decom, kao i nacionalne strategije za prevenciju seksualnog zlostavljanja u sistemu obrazovanja.