IZVEŠTAJ EK: Srbija ”izbalansirano” izmedu postignutog i napretka

Tanjug

06. 10. 2020. u 13:00

ИЗВЕШТАЈ ЕК: Србија ”избалансирано” измеду постигнутог и напретка

Doto: Depozit

SRBIJA je ograničenim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, određenim napretkom u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali i pozitivnim korakom nastavka dijaloga sa Prištinom postigla ”ukupni balans” kada je reč o pristupnim pregovorima sa EU, zakljcuje Evropska komisija u Izveštaju o napretku Srbije, u koji je Tanjug imao uvid.

Evropska komisija konstatuje da je Vlada Srbije ”održala evropske integracije kao svoj strateški cilj”, a pozitivne ocene dala je po svim ekonomskim kriterijumima.

Iako se ocenjuje da ”neke od izjava visokih zvavicnika na pocetku pandemije COVID19 nisu bile u skladu sa strateškim opredeljenjem zemlje”, Komisija zakljucuje da iz Srbije stižu ”najnoviji pozitivniji signali ka EU”.

Srpske vlasti se pozivaju da daju veći naglasak na objektivnu komunikaciju o EU kao "glavnom politickom i ekonomskom partneru”.

Kad je rec o politickim kriterijumima, Evropska komisija ocenjuje da je Srbija postigla određeni nivo pripreme kada je u pitanju pravosudni sistem i borba protiv korupcije i kriminala, ali i da je u tim oblastima u poslednjih godinu dana postignut ”ograniceni napredak”.

Konstatuje se da je usvojena Medijska strategija, ali i da njena primena” još nije pocela” i da nema napretka kada je u pitanju porpavljanje atmosfere u oblasti slobode izražavanja.

”Slucajevi zastrašivanja, pretnji i nasilja nad novinarima su i dalje razlog za zabrinutost”, navodi se u izveštaju Komisije.

Komisija konstatuje da je Srbija ”umereno pripremljena” u oblasti janve uprave, ali da napretka nema kada je rec o amanjenju velikog broja visokih vršilaca dužnosti.

Vlasti u Srbiji se pozivaju i da otklone ”dugotrajne izborne nedostatke” kroz transparentan i inkluzivan dijalog sa politickim strankama i drugim relevantnim zainteresovanim stranama uoci sledecih izbora.

Zgrada Vlade Srbije

Konsatuje se da su na prethodnim parlamentarnim i lokalnim izborima ”poštovane osnovne slobode” , ali da je izbor biračima bio ogranicen zbog ”velike prednosti vladajuće stranke i promocije njene politike u većini glavnih medijia”.

Srbija je od Evrospke komisije opet dobila pozitivne ocene kada su u pitanju ekonomski kriterijumi.

Utvrđen je umereni napredak i dobar nivo pripreme u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije u zemlji.

”Pritisak na cene i dalje je bio prigušen, a inflaciona ocekivanja obuzdana. Smanjivanjem budžetskog deficita i održavanjem obazrivog fiskalnog stava, Srbija je znacajno poboljšana održivost duga. Ucinak na tržištu rada je poboljšan, sa najnižim stope nezaposlenosti u poslednjoj deceniji, medutim, tome je doprinela i velika emigracija”, navodi e u tekstu izvešataja.

Srbija je postigla i određeni napredak i umereno je spremna da se izbori sa pritiskom konkurencije i tržišne snage unutar EU.

”Struktura privrede se dalje poboljšavala i ekonomska integracija sa EU i dalje je visoka”, ocenjuje Komisije. Dodaje se da se investicije i dalje povecavaju ali da obrazovanje i obuka ne ispunjavaju u potpunosti potrebe tržišta rada.

Po pitanju regionalne saradnje, Srbija je, prema oceni Komisije, u celini ostala posvecena bilateralnim odnosima sa drugim zemljama iz susedstva.

Kao pozitivno, ocenjuje se i nastavak pregovora sa Prištinom.

”Srbija treba da uloži dalje znacajne napore i doprineti postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Takav sporazum je hitan i presudan kako bi Kosovo i Srbija mogle da napreduju u postizanju svojih ciljeva na putu ka EU”, navodi se u izvešatju.

Što se tiče sposobnosti da preuzme obaveze članstva, Srbija je pojačala rad da uskladi zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU u poglavljima o ekonomskom i unutrašnjem tržištu.

Konstatuje se da je zemlja ”nastavila da razvija intenzivne odnose i strateška partnerstva sa nizom zemalja zemlje širom sveta, ukljucujuci Rusiju, Kinu i SAD” i naglašava da je Srbija uskladila 60 odsto stavova sa zajednickom Spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Posebne pohvale Srbija je dobila kada je reč o upravljanju migracionim tokovima, uz ocenu da aktivno, konstruktivno i efikasno sarađuje sa EU i susedima u regionu u oblasti upravljanja granicama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)