Kanadska kompanija "Nevsun" investiraće blizu 600 miliona dolara za otvaranje rudnika bakra i zlata "Čukaru peki", kod Bora, pokazali su rezultati preliminarne studije izvodljivosti - saznaju "Novosti".

Pročitajte još: Novi rudnik kod Bora "krije" 70 tona zlata

Dosadašnja geološka istraživanja na ovom lokalitetu, u šta je investirano više stotina miliona dolara, potvrdila su da je reč o jednom od najbogatijih ležišta bakra i zlata na svetu.

Po preliminarnoj studiji izvodljivosti, otkopavaće se 27 miliona tona rude, sa prosečnim sadržajem 3,3 posto crvenog metala i 2,21 gram zlata po toni rude. Primera radi, u rudnicima iz sastava Rudarsko-topioničarskog basena (RTB) "Bor" eksploatiše se ruda sa najviše 0,3 procenta bakra.

Po studiji, čija se dopuna očekuje do sredine maja, rudnik bi bio otvoren 2022. godine i odatle bi se ruda eksploatisala narednu deceniju. Prvobitna procena je bila da će se rudokop otvoriti 2021. i da će vek eksploatacije biti 15 godina.

Pročitajte još: Antić: RTB "Bor" dobija partnera

Kako smo saznali, razlog za smanjenje veka trajanja rudnika sa 15 na 10 godina je plan da se, nakon otvaranja rudnika, nivo godišnje proizvodnje sa 1,6 miliona tona rude - duplira! Na taj način, ubrzaće se eksploatacija.

Kako je prediđeno, u tom periodu ovde će se dobiti blizu 900.000 tona bakra i skoro 52 tone zlata. Bruto cena ovog ležišta se, po sadašnjim cenama na Londonskoj berzi metala, procenjuje na blizu devet milijardi dolara.

- Imamo intenzivne razgovore sa potencijalnim investitorima oko otvaranja rudnika - kazao je Rajan Mek Vilijam, direktor finansija u "Nevsunu". - Pregovaramo sa razvojnim bankama, investicionim fondovima, ali i sa potencijalnim strateškim partnerima.

Podsetimo, "Nevsun" je vlasnik 100 odsto gornje zone ležišta "Čukaru peki", gde su kompletna geološka istraživanja okončana. U narednom periodu, kako se očekuje, predstoji izgradnja rudarske infrastrukture.

Dozvola za konačno otvarnje rudnika očekuje se od Vlade Srbije 2022. godine. Pre toga neophodno je uraditi kompletnu studiju izvoljivosti, a izvesno je da će se ovo ležište eksploatisati podzemnim putem.

U međuvremenu, nastavljaju se geološka istraživanja u donjoj zoni ležišta "Čukaru peki", koja se nalazi na dubini od 900 metara do dubine veće od dva kilometra, gde je "Nevsunu" strateški partner američka rudarska korporacija "Friport Mek Moran".

STIGLE PRVE DOZVOLE

"Nevsun" je nedavno od Vlade Srbije dobio dozvolu za izgradnju istražnog iskopa. On će se koristiti za potvrdu i overu rudnih rezervi, a nakon dobijanja konačne dozvole za otvaranje rudnika i za početak eksploatacije.