Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

ZAJEDNO DO ZAPOŠLJAVANJA ROMSKE POPULACIJE: Saradnja Pokrajinskog sekretarijata za privredu i Kancelarije za inkluziju Roma

ZAJEDNO DO ZAPOŠLJAVANJA ROMSKE POPULACIJE: Saradnja Pokrajinskog sekretarijata za privredu i Kancelarije za inkluziju Roma

SARADNJA u oblasti rada i zapošljavanja, sa akcentom na romsku populaciju, kao i o koordinacija sa Nemačkom agencijom za razvoj GIZ, u okviru koje postoji prostor za sprovođenje međunarodnih projekata za kreiranje romskih politika, okosnica su budućeg zajedničkog delovanja Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Kancelarije za inkluziju Roma.

08. 03. 2021. u 15:43