POSLODAVCI koji žele da se uključe u model dualnog obrazovanja za narednu školsku godinu, prijave mogu podneti najkasnije do 30. novembra.

Komentari (0)