POSTROJENjE za preradu otpadnih voda u Meljinama je nekompletno. Objekat je nezavršen, nebezbedan i radi bez tri od pet pumpi. Radnici Vodovoda i kanalizacije (ViK) moraće sa rešetaka kod pumpnog postrojenja Forte mare lopatom da čiste fekalije. Kolektor na rivijeri nije dobro izveden, a nijedan od ova dva sistema, o kojima silom prilika brinu radnici ViK, nije tehnički primljen. Ovo je samo deo problema sa kojima se suočavaju u hercegnovskom Vodovodu, i ocenjuju da je grad za cenu, neuporedivo višu od ugovorom predviđenih 30 miliona evra, dobio "mačku u džaku".

Nenad Konjević, šef Postrojenja za preradu otpadnih voda, podsetio je da je gradnja počela u julu 2012, a ugovor je raskinut u novembru 2017. u fazi funkcionalnog testiranja.


PROČITAJTE JOŠ: Protest "Za nezavisnost od koverti"

- Od tada postrojenjem za račun Opštine kao investitora upravlja osoblje ViK. Ugovoreni rok za završetak posla bio je dve godine, kašnjenje je dostiglo pet. Ugovorena cena bila je 8,9 miliona evra, a do raskida ugovora isplaćeno je 8,7 miliona. Opština je naplatila garanciju u visini od 1,75 miliona evra, koje se nalaze kod KFV banke, i koje, ukoliko ih ne upotrebe do početka sledeće godine, gube - kazao je Konjević. - Ključni rizik za rad postrojenja predstavlja nefunkcionalna oprema i sistem za upravljanje i regulaciju. Usled neadekvatnog održavanja, opet zbog nedostatka sredstava, zbog nepostojanja dokumentacije, rezervnih delova i alata, ionako delimično funkcionalna oprema delovi sistema su nepouzdani.

Ukupni troškovi dve kompanije koje vode projekat premašuju cenu od 40.000 evra mesečno. Konjević je objasnio i da je Opština potpisala dva hitna ugovora kako bi rešila mehaničke probleme, jedan vredan 128.000 evra, a drugi 80.000 za opravku i ispitivanje sistema.

- Dovedeni smo u lošu situaciju - rekla je prilično ogorčena direktorka ViK Olivera Doklestić. - Radnici upravljaju postrojenjem, a nisu prošli odgovarajuću obuku, ali će uprkos tome učiniti sve da ovog leta ne bude neugodnih mirisa, koji su se lani širili ovim mestom.

Prema njenim rečima kiše su dva do tri puta uvećale količinu otpadnih voda, što ne odgovara postrojenju jer je sistem separatni, posebno za fekalne, a posebno za atmosferske vode. Sve to povećava pogonske troškove.


PROČITAJTE JOŠ: Odbrana bolnice u Meljinama peticijom

KOLEKTOR

KADA je reč o kolektoru duž rivijere, mi nemamo pravo da se tamo pojavljujemo. Povezivanje 11 pumpi rednom vezom, od Zelenike prema Bijeloj, sasvim je tehnički neodrživo i loše jer se kolektor mestimično nalazi i na četiri metra dubine ispod nivoa mora - objašnjava Doklestić. - Teško je sprečiti prodor mora u takav kolektor i pumpno postrojenje. Apelujem da meštani septičke jame na ovom potezu prazne u cisterne.