U 2017. godini velike organizacije u Evropskoj uniji gubile su u proseku 3.6 miliona dolara zbog krađe ili gubitka osetljivih podataka, rezultat je velikog prošlogodišnjeg istraživanja Ponemon instituta o troškovima izazvanim narušavanjem bezbednosti podataka.


Pročitajte još: ŠABIĆ UPOZORAVA: Sve više grubih povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti


Ovu problematiku nastojaće da reguliše Uredba o generalnoj zaštiti podataka (GDPR), koja stupa na snagu 25. maja ove godine, a koja će se odnositi na sve kompanije koje posluju u okviru Evropske unije. Iako Srbija još nije zemlja članica, GDPR neće zaobići ni kompanije na našem tržištu.

Tako će sve domaće kompanije koje nude robu, usluge i imaju pristup osetljivim podacima pri radu sa kompanijama u Uniji, morati da usklade svoje poslovanje sa regulativom, kako na korporativnom, tako i na strateškom nivou. Strateški nivo podrazumeva usvajanje novog zakona, koji će biti usklađen sa navedenom regulativom i obezbediti adekvatan sistem zaštite podataka o ličnosti. To će dalje omogućiti „uvoz“ ličnih podataka iz Evropske unije. Delovanje na korporativnom nivou bazira se na podizanju kolektivne svesti menadžmenta i zaposlenih o značaju nove regulative za održivost poslovanja, kao i na formiranju kompetentnog tima, zaduženog za usklađivanje poslovanja sa GDPR-om.Pročitajte još: Stručnjaci tvrde: Privatnost "pod lupom"


Kako je bezbednost podataka okosnica GDPR-a, efikasni mehanizmi njihove zaštite kroz različita IT rešenja postaće normativ u poslovanju. Upravo takva IT rešenja distribuira kompanija Clico i kroz njih pomaže firmama da unaprede svoju bezbednosnu strukturi i sperče neovlašćen pristup podacima.

Naš fokus u narednom periodu biće na edukaciji tržišta i partnerskom odnosu sa kompanijama koje moraju da se uhvate u koštac sa specifičnim i kompleksnim bezbednosnim rešenjima kako bi nesmetano nastavili svoje poslovanje u regionu“, kaže Ivan Mladenović, regionalni menadžer kompanije Clico.

Kao dodatni vid podrške, Clico je napravio Competence center koji okuplja vrhunske security inženjere, gde zainteresovani subjekti mogu saznati sve o bezbednosti podataka - aktuelnim pretnjama i dostupnim rešenjima, propisima koje GDPR donosi, a koji su bitni za nastavak poslovanja.

Međutim, velika odgovornost je i na državi da podstakne implementaciju regulative kroz stvaranje infomativno-edukativnog okruženja, koje će uticati na kompanije da shvate neophodnost usklađivanja svog poslovanja sa GDPR-om.