Poslanici su danas, na 13. posebnoj sednici Narodne skupštine RS, potvrdili 19 uredbi koje je donela predsjednica Republike Željka Cvijanović, za vreme vanrednog stanja, kao i odluke o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom.

Usvojen je i rebalans Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu – po hitnom postupku, kojim je budžet povećan za 188 miliona KM i iznosi 3,613 milijardi KM, te Zakon o izmenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu, takođe po hitnom postupku.


Sve odluke su usvojene jednoglasno, ali bez prisustva i glasanja poslanika opozicije, koji su bojkotovali dan za glasanje. Usvojena je Odluka o izmeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu i Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata registracije nekretnina.


Poslanicu su usvojili i Zaključak koji glasi: „Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da su Glavni koordinacioni tim, Republički krizni štab, Predsednik Republike i Vlada RS u vanrednoj situaciji i vanrednom stanju, a koje je proglašeno usled pandemije virusa COVID-19, maksimalno predano i efikasno obavljali svoje dužnosti, te da je pravovremenim postupanjem pomenutih organa sačuvano javno zdravlje građana Republike Srpske i održana privredna aktivnost".