EVROPA BLAGOSTANjE GRADI NA KRVI NARODA BALKANA: Akademik Dimić: Da li smo deo nekog eksperimenta ili specijalnog rata

EVROPA BLAGOSTANjE GRADI NA KRVI NARODA BALKANA: Akademik Dimić: Da li smo deo nekog eksperimenta ili specijalnog rata

JEDNO je sasvim sigurno - posle pandemije izazvane virusom kovid 19 - mnogo šta će se promeniti i u nama i u svetu koji nas okružuje i u kome živimo. Malo će šta biti isto i svi ćemo morati da se prilagođavamo novom vremenu, novom životu, novim normama ponašanja. S jedne strane, uvećaće se kontrola nad životom pojedinca, a sa druge, sve one koji se opiru onome što je racionalno i nužno promene će odneti. To je, uz ostalo, istorija - uvek satkana od stalnosti i promena i određena procesima koji pojedinačnim događajima određuju smisao.

18. 10. 2020. u 09:00