ZA smeštaj starih i iznemoglih, koji nemaju bližu rodbinu, a pritom su i socijalno ugroženi, iz državne kase je u prošloj godini izdvojeno nešto više od 20 miliona dinara. Tim novcem trebalo je da se subvencioniše njihov boravak u privatnim domovima za stare, kako ne bi predugo čekali na krevet u državnoj ustanovi. Na taj način trebalo je rešiti problem nedovoljnog broja mesta u državnim ustanovama i predugih lista čekanja. Projekat su, međutim, zakočile procedure.

Prema računici Ministarstva za rad, za potrebe socijalne zaštite materijalno ugroženih planirano je pojedinačno u proseku 40.000 dinara na mesečnom nivou. Međutim, u 2018. godini je od odobrenih 25 miliona dinara potrošeno svega tri miliona, a od 900 ponuđenih kreveta u 41 domu popunjeno je svega tridesetak. U prošloj godini situacija je bila gotovo ista, pošto je veliki broj privatnika odustao od ovog projekta, te je samo sa njih 25 potpisan okvirni sporazum.


PROČITAJTE JOŠ:
Savet najstarijim sugrađanima: Ne nasedajte na prevare na prezentacijama, imate pravo na povraćaj novca u roku od 15 dana

Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih ustanova za stare, smatra da javnost i ustanove nisu dovoljno informisani o projektu Udruženja i Ministarstva za rad, kao i da je potrebna veća zainteresovanost centara za socijalni rad da korisnicima ponude ovakav vid smeštaja.

- Ovakav sistem pomoći starijim i materijalno ugroženim osobama nema niko u regionu i zato ga treba usavršavati - kaže naš sagovornik. - Ne postoji tačan iznos kolika će biti svaka pojedinačna subvencija, već je sve individualno. To znači da ako korisnik ima penziju 20.000, a smeštaj iznosi 40.000, država će dotirati razliku.

Milovanović navodi da je od odobrenih 20 miliona dinara potrošeno svega nekoliko procenata ukupne sume i da je plaćen boravak za tridesetak osoba. On navodi da bi centri za socijalni rad trebalo da upoznaju korisnike sa ovim projektom, što se uglavnom ne dešava.

- Iz Centra za socijalni rad u Beogradu je u Ministarstvo, primera radi, stigao samo jedan zahtev za subvencionisani smeštaj - ističe on. - Nedovoljna informisanost korisnika i nezainteresovanost nadležnih doveli su u pitanje celokupni projekat. Neki korisnici, nažalost, ne samo što nisu obavešteni, već su i nepismeni i ne znaju koja su njihova prava.


NOVI UGOVOR

NOVI ugovor između Ministarstva za rad i Udruženja privatnih ustanova za stare trebalo bi da bude potpisan u martu.

- Problem je što godinama niko nije pregledao liste čekanja za smeštaj u domove za stare - kaže Milovanović. - Tu, nažalost, ima i preminulih koji nisu dočekali da dobiju krevet.