AFERA u akademskoj zajednici oko monografije "Lečenje ratnih rana ekstremiteta" koju je prošle godine štampao i objavio prof. dr Zoran Golubović, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, o čemu su "Novosti" pisale, dobila je svoj epilog. Prigovor profesora Golubovića na odluku Veća Komiteta za profesionalnu etiku Univerziteta Niš je odbijen čime je potvrđeno da je monografija - čist plagijat.

Veće ovog komiteta je, nakon postupka utvrđivanja odgovornosti profesora za povredu Kodeksa profesionalne etike, nedvosmisleno zaključilo, kako je objavljeno u odluci, da je Golubović učinio tešku povredu moralnog kodeksa - plagiranje naučnih, stručnih i umetničkih radova i ideja od strane člana akademske zajednice. Zato je veće odlučilo da mu se izrekne mera javne osude koja će biti zvanično objavljena na sednici Senata Univerziteta u Nišu.


PROČITAJTE JOŠ -NA STUBU SRAMA ZBOG PLAGIJATA: Etički komitet Univerziteta u Nišu izrekao javnu osudu profesoru dr Zoranu Goluboviću

Na ovu odluku Golubović je uputio prigovor, koji je, međutim, i četvrtak odbijen.

U monografiji "Lečenje ratnih rana ekstremiteta", Golubović je nezakonito preuzeo crteže i radove poznatog ortopeda Milorada Mitkovića, a nije naveo njega kao autora niti publikaciju iz koje ih je preuzeo. Veće je, takođe, utvrdilo da je u monografiji protivzakonito objavljeno 255 fotografija, i to sve iz knjige štampane pre 27 godina, uglavnom spoljnih fiksatora kostiju, a da ni na jednom mestu nisu navedeni ime autora izuma i patenta.

Odgovornošću dr Zorana Golubovića bavilo se i Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta, koje je na jednom od svojih zasedanja krajem januara ove godine usvojilo zvanično mišljenje da je dr Golubović neovlašćeno koristio tuđu intelektualnu svojinu. Fakultet je u svemu podržao postupak pred Komitetom za profesionalnu etiku Univerziteta Niš.

MANIPULACIJE

DONEDAVNI načelnik Klinike za ortopediju i dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta Zoran Golubović ocenio je ranije da je odluka Veća Komiteta da je plagirao rad sramotna, kao i da su navodi o tome neistiniti i manipulacija.