Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uvelo je nova pravila među svojim zaposlenima, dokumentom koji broji 18 strana sa nazivom "Protokol o ponašanju". On pored tehničkih i protokolarnih detalja određuje kako će se oblačiti, ponašati za stolom, ali i komunicirati sa posebnim zvanicama.


Ovo su neke od normi ponašanja koje bi trebalo da usvoje:


ODEĆA I OBUĆA


- Zaposleni su dužni da na radnom mestu budu prikladno odeveni, da svojim načinom oblačenja ne narušavaju ugled državnog organa, niti izražavaju svoju političku, versku ili drugu pripadnost.


- Čista, uredna i ispeglana odeća je neophodna na radnom mestu, ali je podjednako važno da se bira u skladu sa prilikom. Ne treba naglašavati da postoji razlika između dnevnog i večernjeg odevanja, kao i odeće za posebne prilike.


- Cipele moraju da budu zatvorenih prstiju, suknje ne bi trebalo da budu kraće od dužine do kolena, dubok dekolte na bluzi je zabranjen a ona mora da ima i pokrivena ramena.


PONAŠANjE ZA STOLOM


- Laktovi ne smeju da se drže na stolu, već uz telo.


- Nepristojno je mirisati postavljeno jelo, mljackati, srkati ili podrigivati.


- Treba da se jede zatvorenih usta.


- Ne sme da se priča sa zalogajem u ustima i gestikulira rukama.


- Komadima hleba u ruci, hlebom nabodenim na viljušku ne treba skupljati gulaš, paprikaš i slično iz tanjira.


- Jelo koje nije po ukusu ne treba naglas komentarisati, već stavi na tanjiru "uz spretan izgovor".


- Čačkalice ne bi trebalo iznositi na sto, jer čačkanje zuba nije pristojno, a ako se to ipak radi, čačkalicu bi jednom rukom trebalo zakloniti.


- U slučaju da je pušenje dozvoljeno, pušač bi trebalo da pita nepušača da li mu smeta dim.

POŠTOVANjE GOSTIJU, KOLEGA I NADREĐENIH


- Mlađi treba da se s poštovanjem obraćaju starijima.


- Muškarci prvi pozdravljaju ženu, osim kada je veoma stara. Tada starija osoba pruža ruku mlađoj, a isto važi i za rukovodioca na višoj funkciji.


- Prilikom pozdravljanja je nepristojno držati ruku u džepu, a prilikom izlaska iz lifta treba sačekati da svi izađu,a pri ulasku se prednost daje damama, starijim osobama, maloj deci i osobama sa invaliditetom.


- U pojedinim muslimanskih zemalja važi pravilo da se muškarci ne rukuju sa ženama jer je za njih to velika uvreda. U takvom slučaju treba se pozdrviti blagim naklonom glave, dok muškarci prilikom pozdrava stavlja ruku na srce.

PRAVILA PONAŠANjA NA SASTANCIMA


- Prostorije u kojima se odvijaju razgovori moraju da budu pažljivo odabrane i svedeno dekorisane.


- Zaposleni su dužni da isključe zvuk na mobilnim telefonima ili da smanje ton zvona.


- Odgovaranje na pozive smatra se neučtivim i nekulturnim.

SPECIFIČNE TITULE


- Predsednik države oslovljava se sa "gospodine predsedniče", a njegova supruga je "gospođa". Na isti način (u zavisnosti od pola) se oslovljavaju predsednik vlade i Skupštine Srbije.


- Monarh se oslovljava sa "vaše veličanstvo", a njegova supruga "veličanstvo",


- Princu treba reći "vaše visočanstvo".


- Ministri se oslovljavaju sa "gospodine" ili "gospođo ministre".


- Svi ostali su "gospodin" ili "gospođa".


- Vladiki (episkopu) se obraća sa "preosvećeni", igumanu sa "oče" ili "oče igumane", nadbiskupu se kaže "vaša eminencijo", a župnik je u ophođenju "velečasni", dok je reisul-ulema je "muftija", a imam "efendija".


- U neformalnom razgovoru posle dužeg poznavanja može se preći sa "vi" na "ti".


Iz Ministarstva za rad pojasnili su da se protokolom ne predviđaju sankcije, ali kršenje pojedinih odredbi može predstavljati povredu radne dužnosti iz radnog odnosa.


(Telegraf)