PRILIKU da zaključe ugovor sa JKP "Infostan tehnologije" o reprogramu nagomilanih dugovanja, sugrađani imaju do kraja narednog meseca. Odziv Beograđana je značajan, budući da je od 1. novembra, kada je akcija počela, u reprogram ušlo ukupno 11.458 korisnika komunalnih usluga.

Kako su nam rekli iz JKP "Infostan", dinamika otplate ugovorenih rata pozitivno utiče na naplatu, jer korisnici u velikoj meri redovno plaćaju reprogramirani dug.

- Od momenta zaključenja Ugovora o priznanju duga, prva ugovorena rata dospeva na naplatu narednog meseca, što je istaknuto na samoj uplatnici koja se odmah predaje korisniku - kažu u preduzeću.

Umesto da traje do kraja prošle godine, akcija reprograma duga je produžena i trajaće do 31. marta. Zahvaljujući tome, Ugovor o priznanju duga ukupno će imati šansu da potpiše 150.000 Beograđana.

ŠANSA ZA POJEDINCE UGOVOR o priznanju duga mogu zaključiti sva fizička lica koja su utužena kod nadležnih sudova i javnih izvršitelja, za koja su donesene pravosnažne presude i rešenja o izvršenju. Šansu imaju i korisnici u postupcima koji su u toku pred nadležnim sudovima, oni koji duguju više od tri meseca, a za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, kao i dužnici koji su u prethodnim godinama pristupili reprogramu duga, a nisu poštovali dinamiku otplate.

- Od 1. novembra kada je počela akcija reprograma duga do danas, ukupno je 11.458 korisnika komunalnih usluga zaključilo Ugovor o priznanju duga i otplati na rate. Pored toga, predlog Ugovora o priznanju duga dobilo je još 86 korisnika - rekli su nam u "Infostanu".

Prema trenutnoj statistici, najveći broj sugrađana sa nagomilanim neizmerenim obavezama prema objedinjenoj naplati komunalnih usluga, bira da dug reši na 12 jednakih mesečnih rata. Na taj način im se pored otpisa celokupne obračunate kamate, otpisuje i pet odsto preostalog glavnog duga. Sledeći najčešći model otplate jeste izmirenje obaveza u celosti, prilikom čega se korisnicima otpisuje 15 procenata preostalog glavnog duga.

- Svi zainteresovani za reprogram mogu da dođu u bilo koju ekspozituru ili sedište preduzeća svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, gde će dobiti predlog Ugovora o priznanju duga - podsećaju u "Infostanu". - Svi potpisnici Ugovora dužni su da overe potpis kod javnih beležnika i dostave ga JKP "Infostan tehnologije", nakon čega će dobiti kompletan plan otplate sa rokovima dospeća ugovorenih rata.

Ovakav način otplate dugovanja prema "Infostanu" aktuelan je prvi put posle petogodišnje pauze. Naredna akcija reprograma neće biti organizovana u skorijoj budućnosti.