žene rukovodioci

DAME VODE SAMO OSAM OPŠTINA! Izveštaj Zavoda za ravnopravnost polova o stanju u vojvođanskim lokalnim samoupravama

DAME VODE SAMO OSAM OPŠTINA! Izveštaj Zavoda za ravnopravnost polova o stanju u vojvođanskim lokalnim samoupravama

OD 45 opština u Vojvodini, osam vode žene, dok sedam dama predsedava lokalnim parlamentom. Čak 43 opštine imaju neki oblik rodnog mehanizma, u 23 je uspostavljeno radno telo poput Komisije ili Saveta za rodnu ravnopravnost, dok je u 20 lokalnih samouprava određena osoba za poslove rodne ravnopravnosti na nivou opštine i to mesto je sistematizovano.

07. 06. 2021. u 08:25