IAKO je osnovano pre nepuna tri meseca, udruženje nazvano "Mladi poljoprivrednici Srbije" već ima 70 aktivnih članova iz čitave zemlje, a karakteristično je i po tome što njegovih 12 saradnika ima zadatak da ostvaruje direktne kontakte sa proizvođačima.

Ti mladi, stručni ljudi sa završenim Poljoprivrednim fakultetom znaju kako da zainteresovani dođu do sredstava, prvenstveno povoljnih kredita, te na koji vremenski period je to najisplativije, kao i za šta je povoljnije potražiti subvencije ili, jednostavno, kupiti.


PROČITAJTE JOŠ - Da mladi ostanu na selu

- Nije nam cilj samo puko okupljanje, već su to unapređivanje čitave delatnosti, finalizovanje proizvodnje i ostvarivanje prava na podsticaje. Zato se obraćamo "najsitnijim" domaćinstvima da bi, kroz promociju tržišno orijentisane poljoprivrede, zadržali mlade koji se dvoume da li da ostanu na ognjištima, ili da dignu ruke od svega i sreću potraže u inostranstvu - ističe jedan od čelnika Udruženja Mladen Minić.

A, "Mladi poljoprivrednici Srbije" planiraju i da se posvete preradi proizvoda, te grade svoje hladnjače. Već su promovisali i internet sajt na koji su "okačili" ponudu, kako bi plodove svoga rada mogli lakše da prodaju, a to će im - uvereni su - pomoći da dobiju sertifikate i, uz pomoć stručnjaka za standardizaciju, valjano deklarišu robu.


PROMOCIJA OSIGURANjA

UDRUŽENjE sarađuje sa svim bankama, a podršku "Dunav osiguranje" koristi za promociju isplativosti proizvodnje, za šta je ova vrsta obezbeđenja jedan od osnovnih preduslova.

- Imam farmu od 200 ovaca i, da ne bih ostao bez ičega, osigurao sam je na tri i po miliona dinara. Ne razumem ljude koji na pet hektara zasade neku kulturu i kockaju se sa vremenskim neprilikama ili nekim drugim rizicima - ističe Minić, i dodaje da se broj osiguranih poljoprivrednika neprestano povećava.