PRIVREDNA komora Srbije, na predlog svojih članica, uputila je Ministarstvu privrede i Fondu za razvoj inicijativu da se u 2020. proširi lista delatnosti koje mogu konkurisati za programe podrške u poslovanju sa ciljem da se većem broju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u sektoru usluga omogući pristup podsticajnim sredstvima. Sektor usluga značajno učestvuje u bruto društvenom proizvodu (BDP) i bruto dodatoj vrednosti (BDV) Srbije - u 2018. učešće usluga u BDP bilo je 51 odsto, a u BDV čak 61,4 odsto.

Privredna komora Srbije predložila je da se lista dozvoljenih delatnosti za koje privredna društva koja nisu početnici u poslovanju mogu konkurisati izjednači sa uslužnim delatnostima koje mogu obavljati početnici u poslovanju kada apliciraju za bespovratna sredstva. Na taj način, ističu u PKS, stvorile bi se veće mogućnosti za proširenje poslovanja ili pokretanje planiranih investicija u sektoru usluga, ali i izjednačili uslovi za konkurisanje za bespovratna sredstva bez obzira na činjenicu kada je privredno društvo osnovano.

Uredbom o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini, predviđeno je da se sredstva ne mogu upotrebljavati za uslužne delatnosti, osim za reciklažu, računarsko programiranje, druge visokotehnološke usluge, štamparske usluge i pripreme, kao i za nabavku opreme u ugostiteljstvu.

Sa druge strane, prema Uredbi o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini, korisnik ne može da konkuriše za sredstva za finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja i usluge turističkih agencija. Ostale uslužne delatnosti početnik u poslovanju može obavljati kada konkuriše za sredstva.

Broj uslužnih delatnosti za koje početnik u poslovanju može dobiti bespovratna sredstva veći je nego kod programa koji su namenjeni privrednim društvima koja već posluju duže od dve godine pozitivno u istoj uslužnoj delatnosti.

Foto D.Dozet

U Privrednoj komori Srbije očekuju da će ova inicijativa privrede biti prepoznata i uključena u programe podrške za narednu godinu, čime će se dodatno podržati razvoj domaće privrede i poboljšanje investicionog ambijenta u Srbiji.

KOD STARIH MANjI RIZIK

Privredna društva sa već ostvarenim izvesnim uspehom na tržištu predstavljaju znatno manji rizik u smislu povrata kredita ili uspešnosti poslovanja. PKS je primetila da su takva društva trenutno onemogućena da konkurišu za bespovratna sredstva dok, sa druge strane, početnici u poslovanju mogu konkurisati iako se bave istim uslužnim delatnostima.

Foto A.Stevanović


*****

JEFTINIJE I JEDNOSTAVNIJE PRIJAVLjIVANjE PATENATA

TAKSE za elektronske prijave patenata, malih patenata, industrijskog dizajna, žiga, žiga garancije i kolektivnog žiga, od 14. decembra znatno su umanjene. Prijava patenata i malih patenata jeftinija je za 50 odsto, a prijave industrijskog dizajna, žiga, žiga garancije i kolektivnog žiga - snižene su 25 odsto.

Privredna komora Srbije, zajedno sa Zavodom za intelektualnu svojinu, u skladu sa Sporazumom o saradnji dveju institucija, radi na unapređenju vrednovanja intelektualne svojine u Srbiji i podržava inicijative usmerene na poboljšanje uslova za inovatore i podsticanje kreativnosti i inovatorstva, ali i e-poslovanja. Tako je ranije postignuto smanjenje taksa za 50 odsto prilikom podnošenja patentnih prijava fizičkih lica pronalazača.

Depositphoto

Zaštita prava intelektualne svojine daje dodatnu vrednost proizvodima i uslugama, posebno sa finansijskog aspekta, obezbeđuje stabilnost u poslovanju i sigurnost investitorima. Privredna komora Srbije, prepoznajući značaj i ulogu intelektualne svojine u unapređenju konkurentnosti kompanija, doprinosi i podržava unapređenje ove oblasti, kroz podršku članicama informisanjem, edukativnim programima, zaštitom prava intelektualne svojine, afirmacijom proizvoda i obezbeđenjem bolje tržišne pozicioniranosti.

Intelektualna svojina je kapital koji treba koristiti u razvoju društva u celini, a mogućnost za pronalazače da lakše i jeftinije prijave patente, jeste jedan vid podrške kreativnosti.