MURALI krase fasade mnogih zgrada u Beogradu, i te slike su unele boje i život u mnoge tmurne i sive delove grada. Našoj redakciji javili su se čitaoci i požalili kako im smetaju grafiti na kojima su prikazane ličnosti s kriminalnom prošlošću.

Kako su nam rekli u gradskoj upravi, murali ne mogu da osvanu tek tako na zgradama, jer je potrebno ispoštovati pojedine zakonske okvire ili dogovore sa zajednicom stanara.

Sekretarijat za kulturu sarađuje sa umetnicima, a u septembru 2015. godine osnovana je i Komisija za razmatranje umetničkih predloga za oslikavanje murala u gradu.

- Murali mogu biti oslikani na inicijativu Grada ili samog umetnika. Grad je, na primer, inicirao oslikavanje u Ulici Prote Mateje - rekli su nam u ovom sekretarijatu.

- Predlog stiže na našu adresu i potom ga Komisija razmatra. U zahtevu se navode lokacija i izgled murala, a potom članovi komisije odlučuju da li će dati saglasnost.

Da bi delo bilo realizovano, potrebna je i saglasnost skupštine stanara zgrade na kojoj je planirano oslikavanje, ali i dozvola Sekretarijata za komunalno-stambene poslove.

Kako nam je rečeno, Beograđanima poznati Pijanista je svoja umetnička dela stvarao u dogovoru sa skupštinom stanara zgrade koju je oslikavao. Njegovi radovi osvežili su mnoge fasade i javne površine širom prestonice.


PROČITAJTE JOŠ: Proširuje se pruga za šinska vozila na Novom Beogradu: TRAMVAJEM u blokove 66A i 67A


Stambenoj zajednici zgrade, skupštini i upravniku povereni su poslovi upravljanja stambenom jedinicom, a oni mogu da je održavaju na način na koji oni to žele.

- Zakon obavezuje stambenu zajednicu, koja ima status pravnog lica, da donese odluku kojom dozvoljava iscrtavanje murala na delovima fasade, i za to je potrebna većina glasova - rekli su nam u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove.

Osim murala, u Beogradu se svakodnevno pojavljuje i sve veći broj grafita koji narušavaju izgled grada, ali i fasada.

Komunalni milicionari mogu da sankcionišu narušavanje fasada u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, rekli su nam u Sekretarijatu komunalne milicije. Ovom odlukom je propisano da je moguće fasadu i kalkan ukrašavati muralom, ali u skladu sa propisom Grada.


OBJEKTI PO ZAŠTITOM DRŽAVE

- UKOLIKO je zgrada pod nekim stepenom zaštite, potrebno je imati i mišljenje Gradskog zavoda ili Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Od ovog pravila postoje izuzeci, poput objekata školskih ustanova, koje same mogu odobriti izradu murala na svojim objektima - rekli su u Sekretarijatu za kulturu.