NI oštrije kazne koje je Grad uveo pre tri godine, niti sve češće postavljanje antigrafitne zaštite na fasade zgrada, ne sprečava vandale da ispisuju grafite na neprikladnim mestima. Međutim, postavljanje takozvane "antivandal" zaštite iako nije uspelo da smanji, svakako je olakšalo i pojeftinilo proces uklanjanja natpisa. Velika prednost je što se grafiti sa zgrada sa zaštićenom fasadom lako i brzo skidaju običnom vodom bez oštećenja same površine na koju su naneti.

Uklanjanje natpisa sa kulturno-zaštićenih objekata finansira Grad, dok sa ostalih stambenih višespratnica plaćaju sami stanari zgrade.

PROČITAJTE JOŠ: Umesto rugla, niče parkić

- Za radove na sprovođenju mera tehničke zaštite na objektima koji važe za kulturno dobro, u prethodne dve godine uz sanaciju fasada obavezno koristimo antigrafitnu zaštitu, za šta se okvirno izdvaja po 20.000 dinara po zgradi - navode iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove. - Grafiti se znatno više ispisuju u centralnim gradskim opštinama, nego na periferiji. Ono što je dobro u celoj ovoj situaciji, jeste činjenica da su fasade tih zgrada u najvećem broju slučajeva sačinjene od veštačkog kamena koji je odlična podloga za postavljanje antigrafitne zaštite.

PROČITAJTE JOŠ: Plato gotov, uređenje tek predstoji

Ipak, ono što građane još više tišti je to što sami moraju da plaćaju štetu koju naprave vandali na zidovima stambenih objekata. Naime, iz JP "Gradsko stambeno" kažu da su vlasnici stanova i posebnih delova zgrade u obavezi da se sami staraju o urednom stanju spoljnih delova objekata.

- Ugovorom o održavanju stambenih zgrada JP "Gradsko stambeno" nisu obuhvaćeni ovi radovi - tvrde u ovom preduzeću. - JP "Gradsko stambeno" u mogućnosti je da stambenim zajednicama zgrada, koje se nalaze u našem sistemu održavanja, dostavi na zahtev upravnika zgrade ponudu za uklanjanje i krečenje grafita na fasadi objekta. Ovi poslovi se posebno ugovaraju, a plaćanje je moguće nakon izvršenih radova, na 24 mesečne rate.

U cilju sankcionisanja šaranja prestonice, Skupština grada je pre tri godine donela nov propis. Naime, oni koji budu uhvaćeni u ispisivanju grafita bez dozvole stanara, moraće da plate kaznu u iznosu od 5.000 do 20.000 dinara, a može se izreći i mera rada u javnom interesu od 40 do 160 sati, koja podrazumeva, zapravo, čišćenje grafita, ali i na drugim lokacijama.

Za maloletnike od 14 do 18 godina, u skladu sa Zakonom, predviđeno je izricanje vaspitne mere, a za tinejdžere mlađe od 14 godina odgovaraju njihovi roditelji.

CENOVNIK

CENA uklanjanja grafita zavisi od vrste boje koja je naneta, podloge koja je ispisana, ali, pre svega, od površine koja je naružena. Kod postojanja antigrafitne zaštite postupak uklanjanja košta zanemarljivo malo. Čišćenje fasade koja nije bila zaštićena, staje i nekoliko hiljada dinara u najboljem slučaju, a cena je neretko neuporedivo viša. Postupak značajno može da poskupi ako su natpisi oštetili površinu koja je ispisana, što podrazumeva dodatno tretiranje, odnosno sanaciju tog dela fasade nakon uklanjanja grafita.

U POP LUKINOJ PONOVO IŠARANO

GRAD Beograd pokrenuo je pre godinu dana prijavu protiv N.N. počinilaca koji su odmah nakon rekonstrukcije na sveže ofarbanoj fasadi u Pop Lukinoj ulici 12 iscrtali grafite. Prijava je predata nadležnim institucijama koje se i dalje bave samim slučajem.

Foto-reporter "Večernjih novosti" zabeležio je pre dva dana da je zid na ovoj zgradi ponovo naružen grafitima iako je bio očišćen odmah pošto je ispisan.