SSP

UPIS: Iznošenjem neistina do jeftinih političkih poena - Izmišljenim podacima SSP vrši pritisak na nadležne organe

UPIS: Iznošenjem neistina do jeftinih političkih poena - Izmišljenim podacima SSP vrši pritisak na nadležne organe

UDRUŽENjE priređivača igara na sreću (UPIS) okuplja najveće priređivače igara na sreću u Republici Srbiji i više od jedne decenije poseban naglasak u svom delovanju stavlja na primenu najviših evropskih i svetskih standarda u borbi protiv nelegalnog tržišta igara na sreću, apsolutnu zabranu ulaska maloletnika u objekte, kao i strogu prevenciju bolesti zavisnosti od igara na sreću.

10. 10. 2022. u 16:00