Druga šansa za novi početak privrednika

V. N.

sreda, 29. 05. 2019. u 10:38

Друга шанса за нови почетак привредника
Privrednici koji nisu mogli da održe svoju firmu na tržištu, sada imaju mogućnost da, uz pomoć Privredne komore, obnove posao sa kojim nisu uspeli u prethodnom pokušaju. Planirano je da ovaj projekat traje sve do 2021. godine

SVAKO drugo preduzeće ne preživi pet godina poslovanja. Ovi podaci koji važe za tržište Evropske unije, nisu drugačiji ni u zemljama Dunavske regije, kojoj pripada i Srbija. U nameri da pomogne kompanijama koje se suočavaju sa problemima u poslovanju i da ohrabri privrednike koji nisu imali sreće u prvom pokušaju, da počnu novo poslovanje, Privredna komora Srbije, u saradnji sa partnerima iz zemalja Dunavskog regiona, realizuje projekat Danube Chance 2.0, finansiran iz Danube region programa.

Prema podacima Agencije za privredne registre, u Srbiji je prošle godine osnovano 5.848 privrednih društava i 24.328 preduzetnika, a ugašeno 1.707 privrednih društava i 14.418 preduzetnika.

- Cilj projekta Danube Chance 2.0 je da se kompanijama u Srbiji i regionu omogući ponovno pokretanje poslovanja, ali i da se smanji procenat neuspešnih biznisa - navodi Tamara Dunđerović, rukovodilac Centra za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima PKS i menadžerka ovog projekta. - U planu je da se tokom realizacije projekta predlože mere za poboljšanje poslovnog okruženja, jer koliko god da je važno osnivanje novih preduzeća, prioritet treba da bude stvaranje uslova za očuvanje postojećih biznisa.


PROČITAJTE JOŠ:
PRAKTIČNA OBUKA U AUSTRIJSKOJ KOMPANIJI: Posao za najbolje đake

Kako objašnjava, fokus projekta Danube Chance 2.0 je na podizanju svesti šire javnosti o važnosti davanja druge šanse onima koji nisu imali sreće u prvom pokušaju, kao i na inicijativama i predlozima izgradnje institucionalnih kapaciteta za podršku održivom poslovanju, predlaganjem realnih i primenjivih mera.

Privrednici koji nisu uspeli, suočavaju se sa strahom da se ponovo upuste u biznis, osvrćući se na probleme koji su ih doveli do prekida poslovanja. Slično je i u većini država članica EU - počinjanje novog posla nakon neuspeha je teško. U zemljama Dunavskog regiona "druga šansa" i poslovni neuspeh predstavljaju kulturnu barijeru, posebno za početnike u poslovanju.

Ulazak i izlazak iz poslovnog sveta je neminovan proces, kako u Srbiji tako i u EU. U EU, kao i u zemljama Dunavske regije, oko 50 odsto preduzeća ne preživi pet godina poslovanja, a u stečaju je u proseku 15 odsto firmi.

Da realizacija Danube Chance 2.0 projekta može značajno da doprinese ekonomskom razvoju zemlje govori podatak Evropske komisije da biznisi koji su ponovo pokrenuti, rastu brže od onih koji posluju prvi put, uzimajući u obzir promet i nova radna mesta. Petina uspešnih privrednika se već suočila sa prvim neuspehom.

PKS je organizovala sastanke sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija, predstavnicima uspešnih kompanija, onih koje imaju problem, kao i sa početnicima u poslovanju, na kojima je predstavljen koncept projekta "Druga šansa" i najavljene dalje aktivnosti.

Na sastancima su biznisi sa problemom imali priliku da predstave problem sa kojim su se suočili, saznaju više o programima podrške koji su im dostupni, kao i o uslugama PKS i pomoći na koju mogu da računaju u postupku medijacije i finansijskog restrukturiranja, rekla je Dunđerovićeva.

Projekat je počeo u julu 2018, traje do 2021. godine i obuhvata više faza u okviru čijih će se aktivnosti organizovati različiti vidovi uskostručne pomoći kroz seminare i edukacije, kako bi se ponovo izgradio kapacitet firmi koje nisu uspele da opstanu na tržištu.


PROČITAJTE JOŠ:
Našim inženjerima uslovi kao u Evropskoj uniji

Neke od projektnih aktivnosti su izrada Strategije "Druga šansa", koja će obuhvatati i predloge mera za jačanje kapaciteta finansijskih posrednika, kreatora politika i ostalih institucija uključenih direktno ili posredno u davanje druge šanse. Tu je i izrada "Alata za samoprocenu poslovanja" namenjenog ranom upozoravanju na probleme u poslovanju, ali i za procenu da li su privrednici spremni i da li ima potencijala za novi izlazak na tržište.


ORGANIZOVANjE AKADEMIJE

PROJEKAT predviđa organizovanje Akademije za drugu šansu u okviru koje će se sprovoditi obuke u kombinaciji onlajn i klasičnih edukacija kojima će se raditi na podizanju kapaciteta firmi koje se suočavaju sa problemima u poslovanju zbog trenutnih ekonomskih i tržišnih uslova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije