STRAZBUR - Komitet ministara Saveta Evrope pozvao je danas Srbiju da hitno usvoji poseban zakon o navodno nestalim bebama iz porodilišta u Srbiji kako bi se obezbedili mehanizmi za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava "Zorica Jovanović protiv Srbije“ i pružile informacije o sudbini nestale dece i individualno obeštećenje za roditelje.


Na sastanku u Strazburu konstatovano je da su srpske vlasti pripremile novi nacrt zakona o utvrđivanju činjenica o bebama za koje se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji.

U odluci se navodi da su u novom predlogu zakona uzeta u obzir brojna pitanja na koja su ranije ukazivali SE i predstavnici civilnog društva, a posebno u vezi sa nadležnošču sudova i procedurama za prikupljanje dokaza.

SE primećuje da novi nacrt zakona ostavlja otvorena pitanja, posebno ona koja se tiču nadležnosti sudova i specijalnih policijskih jedinica koje će istraživati ove slučajeve, kao i proces prikupljanja informacija iz medicinskih ustanova, navodi se u saopštenju ove organizacije.

Predstavnici 47 zemalja članica ohrabruju Srbiju da se pozabavi ovim pitanjima koja su od posebnog značaja za roditelje nestalih beba.

Komitet ministara SE apeluje na vlasti u Beogradu da što hitnije usvoje poseban zakon o nestalim bebama, navodi se u odluci.

Najveća panevropska organizacija razmatraće dokle je Srbija došla u izvršenju presude na sastanku koji će se održati u septembru u Strazburu.

Na prethodnom sastanku Komiteta ministara posvećenom izvršenju presuda Suda u Strazburu, SE je izrazio zabrinutost zbog toga što Srbija nije poštovala krajnji rok za primenu presude o nestalim bebama.

Evropski sud za ljudska prava presudio je u martu 2013. godine da Srbija mora da isplati Zorici Jovanović 10.000 evra odštete i da joj obezbedi sve informacije o sudbini njenog novorođenčeta koje je nestalo iz porodilišta u Čupriji pre više od 30 godina. Isti model primenjivaće se na više stotina slučajeva nestanka beba iz srpskih porodilišta.

Rok za izvršenje ove presude bio je 9. oktobar 2014. godine.