TEHNOLOGIJA proizvodnje lekova napreduje iz dana u dan tako da je sva prilika da ćemo za nepunih desetak godina odlaziti u apoteku po lek koji će nam na licu mesta odštampati u odgovarajućoj dozi, obliku, ukusu i sastavu. Reč je o 3D tehnologiji štampanja pomoću koje, osim što može da se "odštampa" čitava zgrada, može da se napravi i lek.

Profesor dr Svetlana Ibrić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu kaže da je prednost primene ove tehnologije u izradi tableta, kapsula i drugih oblika leka u tome što mogu da se prave u dozi koja će biti prilagođena individualnim potrebama pacijenta, što je posebno važno u slučaju najmlađih i najstarijih.

- Primenom 3D modelovanja i printinga omogućena je proizvodnja tableta koje se veoma brzo raspadaju u ustima, za svega nekoliko sekundi, bez potrebe za uzimanjem tečnosti - priča profesorka Ibrić. - Takvi lekovi uticaće na doslednije uzimanje terapije među pacijentima koji su na hroničnoj terapiji. Ipak, s obzirom na to da se radi o inovativnoj tehnologiji, lekovi dobijeni ovim postupkom su još skupi, tako da nisu prisutni u Srbiji. Ali, očekuje se da će ova metoda proizvodnje u bućnosti biti sve prisutnija kako na svetskom, tako i na našem tržištu.

Naša sagovornica objašnjava da je prednost lekova iz 3D štampača višestruka i da osim što se prilagođava doza može da se prilagodi i oblik da bude interesantniji za decu, kao i da se koriguje ukus:

- Veoma bitna novina koju donosi tehnologija 3D printinga je i što omogućava da se u jednu tabletu inkorporira više različitih lekova, čak i inkompatibilnih i da imaju različite brzine oslobađanja. Tako se, na primer, jedan lek može osloboditi trenutno u organizmu, dok se drugi može oslobađati odloženo i produženo. Moguće je takođe da se ostvari i pulsirajuće oslobađanje leka, čime bi se izbeglo uzimanje leka više puta u toku dana.

Istraživači koji se bave ovom problematikom prognoziraju da će se na ovaj način lekovi osim u apotekama izrađivati i u bolnicama. Jedna od vizionarskih ideja govori da ćemo za desetak godina u apoteku odlaziti sa fajlom dobijenim od lekara, koji će nam farmaceut "odštampati" u obliku tablete ili kapsule. S obzirom na intenzitet istraživanja na ovom polju u bolničkim uslovima, ova novina bi mogla da uđe u praksu i ranije.

PRVI - ZA EPILEPSIJU

PRVI lek proizveden tehnologijom 3D štampanja registrovan je na tržištu Amerike. To se dogodilo pre dve godine. Reč je o "spiritam" tabeletama. One se koriste u terapiji epilepsije.