MOŽDA ću tek tamo, kad stignem do svog ušća, i ulijem se u ogromni okean večne i zajedničke vode, osvrnuvši se, videti u magnovenju šta znači silaziti do mora. Šta znači, to sam živeo kao bujica - zapisao je pesnik Miroslav Antić, januara 1977, a ovi redovi deo su nove knjige njegovih izabranih pesama, ali i likovnih radova, fotografija i rukopisa, koju je priredio Zoran Penevski, a pod naslovom “Tu gde počinje nebo” objavio “Stilos Art” i predstavio na Sajmu knjiga.

Ovaj luksuzno opremljeni almanah prati istoriju literarnog i intimnog života Mike Antića, neprevaziđenog i raskošnog pesnika. Uz oko 50 pesama, proznih celina i odlomaka, u ovoj knjizi ga prvi put upoznajemo i kao slikara, kroz više od 120 reprodukcija njegovih ulja, akvarela, crteža i kolaža. Sve to prati oko 30 crno-belih fotografija iz Antićevog života. A reč “nebo”, koja se najčešće pominje u pesmama, odštampana je svuda plavom bojom.

Tekstovi Mike Antića - od naizgled prozračnih i veselih pesama za decu, preko mladalačkih, ljubavnih, porodičnih, ironičnih i angažovanih, do onih meditativnih i mračnih - ulančani su tako da pokazuju kako se njegov poetski ciklus ne može odvojiti od životnog, što pridružuje vojvođanskog barda posebnoj vrsti književnih velikana - onih koji nisu poetizovali svoj život već su živeli svoju poeziju.

- Dvadeset pet godina posle autorove smrti, izborom iz dela priređenim na neuobičajen način, želeli smo da publici predstavimo Antića onakvim kakav je malo kome danas poznat: i kao slikara i kao pesnika i kao javnu ličnost, ali i kao ličnost koja ima svoju intimu - kaže za “Novosti” urednik Slobodan Guberinić i dodaje: - Zahvaljujući ljubaznosti naslednika Miroslava Antića, naročito sina Vuka, koji je u vreme očeve smrti imao deset godina, “Stilos Art” istražuje zaostavštinu ovog i danas veoma popularnog pesnika, pripovedača, esejiste, dramaturga, kolumniste, slikara.

OD POREZA - “PEHAR” PESMA “Pehar” premijerno se pojavljuje u ovoj knjizi, a nastala je u tipičnom “antićevskom” stilu. Na formularu za prijavu poreza otkucao je na pisaćoj mašini stihove i poslao ih novosadskoj opštini, i tako svom Novom Sadu, umesto novca, poklonio ovu pesmu.

Građa je, po njegovim rečima, veoma velika, izuzetno očuvana i vrhunski kvalitetna i ona je san svakog urednika. Čine je knjige objavljene tokom prethodnih pedeset godina (od kojih mnoge nisu obnavljane decenijama), originalni rukopisi objavljenih dela i njihove varijante uz prateće piščeve komentare, originalni rukopisi neobjavljenih dela, kopije kolumni i novinskih članaka, prepiska sa brojnim ličnostima, crteži, slike, akvareli, ulja, krokiji, skice na marginama, fotografije, tonski i video-zapisi Antićevih intervjua i kazivanja...

- Izbor iz dela “Tu gde počinje nebo” prvi je rezultat istraživanja ove građe. Kontinuirano ćemo objavljivati na poseban način priređena i vizuelno opremljena izdanja - kaže Guberinić.