U OKVIRU velike kaznene ekspedicije, koju su sproveli nemački fašisti sredinom oktobra 1941. godine u selima Gornjeg Jadra, kada je streljano 3.000 seljaka iz ovog dela Srbije i jedan broj izbeglih Srba, od ustaške kame iz Slavonije, pre 80 godina, samo u selu Krivajica ubili su 92 meštanina, među kojima je bilo i dece, žena i starih osoba.

Komentari (0)