FOND zdravstvenog osiguranja RS je nedavno u posebni program nabavke uvrstio novi antivirusni lek "emtricitabin, rilvipirin, tenofovir, disoproksil", odnosno film tablete kojima se postiže efikasnost u lečenju odraslih pacijenata sa HIV infekcijom.

Komentari (0)