VESELIH litija nema. One se obično pojave u nekom nevremenu, a ljudi naše vere gotovo hiljadu godina znaju za njih. Litija obilazi crkvu, ona čuva i moli, a protiv litije ne može niko. I u Crnoj Gori litije će, na kraju, nadvladati osionog vladara.

Komentari (0)